Rökning på balkong

2015-11-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag bor i en hyresrätt tillsammans med min minderårige son och min fråga rör vår grannes rökning på sin balkong och den olägenhet det medför för mig och min son. Samtliga rum i vår lägenhet vetter åt ett och samma håll. Under fönstren sitter friskluftsintag; dessa går inte att stänga/ reglera utan är ständigt öppna. Vår granne har sin balkong snett nedanför våra fönster. När grannen röker på balkongen går röken direkt in i friskluftsintagen vilket medför att hela vår lägenhet fylls med rök. Jag har tagit upp detta med grannen som hävdar att han har rätt att röka hur mycket han vill på sin balkong. Har även tagit upp detta med värden som hävdar att ingen hyresgäst kan förbjudas att röka på sin balkong. Var lämnar det här oss? Är det bara att stå ut med rök i lägenheten eller finns det någonting vi kan göra? Vore det möjligt för oss att deponera en del av hyran hos Länsstyrelsen?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Precis som din hyresvärd har sagt finns inget förbud i lag som gör det otillåtet för en hyresgäst att röka på sin balkong. Ett bra tips brukar vara att försöka prata med sin granne som röker för att lösa problemet på bästa sätt så att båda parter blir nöjda, men i detta fall har du som du nämner redan gjort det och ingen förbättring av problemet har skett vad jag förstår.

Det enda jag kan nämna är en regel i jordabalken (1970:994) 12 kap. 25 § (se här), som anger att när hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, det vill säga störningar i boendet. Var gränsen går när det gäller rökning på balkong för att kunna anse det som en störning i boendet i lagens mening är dock mycket svårt för mig att säga då det inte finns några exakta riktlinjer gällande detta, utan det får bli en bedömning från fall till fall.

För ytterligare råd om problemet kvarstår som besvärande råder jag dig att ta kontakt med hyresgästföreningen alternativt hyresnämnden i din kommun om du vill gå vidare med ärendet.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll