Rökning hos privat förening och på serveringsställe

2015-05-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vi är ett par kompisar som funderar på att starta ett slutet förening har därmed några funderingar kring tobakslagen. Vi vill kunna erbjuda vattenpipsrökning till våra medlemmar. Det som vi har lyckats googla fram säger att detta ska då ske i ett särskilt rökrum i lokalen, ingen mat eller dryck i detta rum, och heller ingen form av underhållning.Detta finner vi lite vilseledande då vi har besökt flera caféer och föreningar i Göteborgs trakten som har hela lokalen som rökrum och även med mat och dryck i samma yta.Dessa caféer och föreningar refererar ofta till tobakslagen kap7. Vad säger lagen, får man röka och äta i samma lokal om man har ett slutet föreningar, vars inte är öppet för allmänheten?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom er tilltänkta förening tänker hålla sammankomster som inte är öppna för allmänheten så finns det inget förbud mot rökning enligt tobakslagen för en sådan sammankomst, vilket framgår motsatsvis av Tobakslag (1993:581) 2 § punkt 7. Det är således fritt fram för er att äta och röka i lokalen, så länge sammankomsten inte är tillgänglig för allmänheten och den som upplåter lokalen åt er tillåter rökning.

I fråga om restauranger och serveringsställen, det vill säga ställen som serverar mat och dryck i näringsverksamhet och dit allmänheten äger tillträde, så är det som utgångspunkt förbud mot rökning, när servering inte sker utomhus (Tobakslag 2 § punkt 5). Rökning kan dock undantagsvis tillåtas på sådana ställen, om sådan görs i rum som är särskilt avsatta för rökning. Dessa rum får bara utgöra en mindre del av serveringsställets yta, enligt lagens förarbete mindre än 25 %, och får inte vara belägna på ett sätt som tvingar gäster att passera dessa. Med andra ord godtar inte lagen användning av rökburar som annars kan förekomma på flera arbetsplatser. Servering och annan liknande verksamhet, exempelvis spel, får inte bedrivas i dessa rum. Ett undantag i fråga om verksamhet är sådan som har direkt samband med rummens funktion som rökutrymme, framförallt att tillhandahålla vattenpipa. Mat och dryck kan dock inte föras in i rökrummen (Tobakslag 6 § andra stycket). Sådana rum ska också vara ventilerade på så vis att röken inte sprids till övriga delar av serveringsstället, vilket framgår av Tobaksförordning (2001:312) 5 §. Det är ägarna eller disponenterna av sådana lokaler som svarar för att bestämmelserna följs (Tobakslag 7 § första stycket). Eftersom de ni har besökt uppenbarligen struntar i att följa bestämmelserna så riskerar de att bli ålagda att betala vite och att deras serveringstillstånd för alkohol omprövas, med hänseende till att laglydighet är ett krav för sådant tillstånd.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1142)
2020-08-04 Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?
2020-07-28 Kan vårdnadshavare vara skriven på annan adress än deras barn?
2020-07-26 Kan man byta födelsedatum?
2020-07-19 Får jag ha en privatfest med 45 personer?

Alla besvarade frågor (82646)