Röka på egen tomt?

Hej.

Vi flyttade till vårt hus för ca 3 år sen. Huset är ett FRIKÖPT parhus. Första gången vi skulle grilla (kolgrill) for grannen ut och skrek på oss att så fick man inte göra. Vi hade inte växlat några ord med hen tidigare och vi har aldrig fört något oväsen, dvs att hen inte någon anledning till att vara otrevlig. Vi blev ställda och köpte en elgrill för att inte störa. Vi var i kontakt med kommunen som gav tumme upp för grillning, men har inte vågat sen dess. När vårt första barn kommit till världen, stod jag i trädgården och rökte för att det är det enda stället jag kan stå och se mitt barn, genom ett fönster. Då kom hen ut igen och skrek och var otrevlig. Åter igen löste jag det, med att köpa en monitor och flyttade mig till carporten. Varje gång grannen promenerat förbi vår carport och jag har suttit där och rökt, har grannen gapat och skrikigt att jag är "en jävla sopa", "lågutbildad idiot" och "jävla socialfall". Men aldrig när jag haft gäster som också röker. Grannen har även kallat min sambo för otrevligheter och min sambo har aldrig rökt i hela sitt liv. Grannen har även hotat om att föra oväsen om natten om jag inte slutar röka eller går 150 m ifrån mitt hem för att röka. Grannen har även genomfört hotet. Detta har gått så långt att jag har ångest för att vistas i mitt hem.

Så min fråga är kort o gott. Har jag rätt att röka på min tomt? Mvh

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rökning i egen tomt
Enligt en dom från 2007 förbjöd miljödomstolen i Växjö en kvinna från att röka tobak utomhus på hennes fastighet inom ett avstånd av nio meter från en rökallergisk grannes tomtgräns. Efter överklagande upphävdes beslutet av Miljööverdomstolen. Grannen väckte då civilrättslig talan enligt 32 kap. 12 § miljöbalken och yrkade åter förbud mot rökning, men utan framgång. Grannen kunde inte visa att kvinnans rökning utgjorde en väsentlig olägenhet för människors hälsa. För mer info se; Miljödomstolen (Växjö) 2009-08-07 i mål M 2039-07.

Det innebär således för din del att du har rätt att röka på din egna tomt. Även fast du redan har vidtagit åtgärder för att minska röklukten, som du skriver har du ställt dig på andra platser för att röka, kan jag finna att för grannskapets skull kan det vara bra att ta vidare hänsyn för att inte skapa osämja.


Brott
Däremot finner jag att din grannes uttalanden och beteenden inte är acceptabelt och kan anses uppfylla rekvisiten i brottsbeskrivningen för ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken samt även olaga hot enligt 4 kap. 5 § Brottsbalken. Eftersom du känner att du får ångest på grund av grannens beteende skulle jag anse att det talar mycket för att grannen ofredar dig och kan anses vara skyldig till det brottet. Ofredande kräver att du på ett kännbart sätt känner dig kränkt av grannens beteende. Detta kan jag inte genom din fråga konstatera helt, utan det är något som du gör gällande för. Däremot kan jag anse att mycket talar för att du blir utsatt för ofredande eftersom din granne kallar dig för olika namn och uttrycker sig på ett nedlåtande och kränkande sätt mot dig.

Vidare skriver du att grannen hotar dig med att föra oväsen om natten om du inte slutar göra, vilket grannen har gjort. För att olaga hot ska aktualiseras krävs det att det olaga hotet innefattar dels att hota någon med vapen, dels genom att hota att utföra ett brott mot någon så länge som hotet är allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information. Med tanke på frågans ordalydelse kan jag inte konstatera att grannen har gjort sig skyldig till olaga hot, men det är något som du kan ha i åtanke ifall din granne vidtar andra åtgärder mot er.


Sammanfattning
Du har alltså enligt Miljööverdomstolen rätt att röka på din egna tomt. Det finns inga andra rättsfall eller lagar som talar för att du inte skulle ha den rätten. Däremot bör du ta hänsyn till dina grannar för att inte skapa osämja och tänka på att röken samt röklukten kan vara farlig och störande för andra.

Vidare kan jag finna att din grannes beteende kan vara brottsligt, vilket du bör veta och ta med dig ifall din grannes beteende blir värre mot er.


Med vänlig hälsning,

Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo