Riskövergång och skadestånd vid köp och konsumentköp

2016-02-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en fråga! Om jag köper en dator från ett företag i Göteborg och själv bor i Staffanstorp. Företaget lovat att leverera datorn redan följande dag genom att anlita Schenker paketservice. Men på grund av en punktering i ett av de främre däcken så kör den rakt ner i ett dike och datorn blir förstörd. Blir jag tvungen att betala för datorn om den är till för privatbruk ? Eller om jag skulle istället använda datorn till mitt företag? Har jag dessutom rätt till ersättning från säljaren i något av fallen? Vart kan man hitta bestämmelser om detta? och ifall jag har rätt till ersättning, hur ska skadeståndets omfattning bestämmas?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du köper datorn för privat bruk:

När du köper en dator för privat bruk handlar du som konsument. När en konsument köper en vara från ett företag är det konsumentköplagen (KKL) som är tillämplig (1 § KKL). Konsumentköplagen är tvingande, det vill säga eventuella avtalsvillkor som är till nackdel för en konsument i förhållande till lagens regler gäller inte (3 § KKL).

Enligt konsumentköplagens regler är en köpare aldrig skyldig att betala för en vara som har förstörts eller kommit bort innan köparen har tagit om hand om den. Betalningsskyldigheten för en vara som förstörs eller kommer bort inträder först då risken för varan har gått över från säljaren till köparen, vilket den gör när varan har avlämnats (8§ KKL). En vara är avlämnad när den har kommit i köparens besittning, alltså när köparen har tagit hand om varan (6 § KKL).

När du köper en dator för privat bruk är du alltså inte tvungen att betala för några skador som har orsakats innan det att du har tagit emot varan.

Om datorn aldrig avlämnas föreligger dröjsmål och du har där med rätt till skadestånd för den skada du lider (9-10 §§ KKL). För att ha rätt att kräva skadestånd på grund av dröjsmål ska köparen inom skälig tid efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddela säljaren. Så länge inget avlämnande har skett kan köparen dock förhålla sig passiv utan att förlora sin rätt att kräva skadestånd (15 § KKL).

Om datorn istället avlämnas men den är trasig föreligger fel på varan och du har även då rätt att kräva skadestånd (16 och 22 §§ KKL). För att få åberopa att en vara är felaktig måste köparen reklamera varan inom skälig tid genom att lämna säljaren meddelande om felet. En reklamation som sker inom två månader från dess att felet upptäcktes ska alltid anses ha skett i tid (23 § KKL).

Skadestånd på grund av en säljares dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annan förlust som uppstått på grund av dröjsmålet. Köparen har rätt till ersättning för det så kallade positiva kontraktsintresset. Det innebär att ersättningen ska sätta köparen i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts (32 § KKL).

Som köpare har du alltså rätt till ersättning för alla direkta kostnader som du har orsakats till följd av avtalsbrottet men också för eventuella uteblivna vinster som avtalet hade genererat i.

Om du köper datorn till ditt företag:

Om du istället köper datorn till ditt företag är det köplagen (KöpL) som blir tillämplig (1 och 4 §§ KöpL). Köplagen är tillämplig vid köp mellan jämbördiga parter så som två privatpersoner eller två företag. Lagen är dispositiv, det vill säga lagens regler gäller inte i det fall parterna har avtalat om annat (3 § KöpL).

Skillnaden mot konsumentköplagen är att risken i detta fallet går över på dig som köpare då varan överlämnas till den självständiga transportör som har åtagit sig att ta hand om transporten, i detta fallet Schenker (7 § KöpL). Enbart i de fall transporten av varan sker inom säljarens ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten går risken över på köparen först vid överlämnandet av varan.

Att risken går över innebär att det är du som köpare som är skyldig att betala för att datorn förstörs eller kommer bort efter det att den har överlämnats till transportören (12 § KöpL).

Köper du datorn till ditt företag är du alltså i detta fallet skyldig att betala för den även om den har förstörts och du har inte heller rätt till något skadestånd.

Allt som är grönmarkerat är länkar som tar dig till relevant lagtext.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (867)
2021-02-28 Får företag kräva vaccinationsstatus för Covid-19?
2021-02-28 Förlorat brev i posten - vem ansvarar?
2021-02-16 Vad gör man om man blivit lurad av ett utländsk e-handel företag?
2021-02-14 Vem äger bilen?

Alla besvarade frågor (89868)