Riskerar jag fängelse vid olaga hot?

FRÅGA
Hej!Jag ska på rättegång för "olaga hot".En Facebook vän hade lagt upp en bild av en person som skjutit ett lodjur på Facebook. Med namn på denne person. Det var från en jägartidning. Det stod att Daniels hund jagat upp Lodjuret i ett träd där han sedan sköt ihjäl det. Jag är stor djurvän och blev mycket arg. I affekt skrev jag i Facebooktråden att "såna som han borde avrättas". Sen googlade jag hans mobilnummer och skickade ett sms där jag skrev något liknande. Inte att jag skulle göra något men ungefär liknande som på Facebook. Med kommentarer även om hur illa jag tycker om folk som mördar Lodjur. Han polisanmälde mig för både ofredande och olaga hot. Enligt mig så har jag dock inte "hotat". Bara sagt vad jag tycker. I affekt. Nu blir det rättegång 1a Februari och jag oroar mig bara för en enda sak - kan jag få fängelse? Jag har nämligen 2 katter och knappt någon släkt eller några vänner. Vem ska ta hand om mina katter om dom ska sätta mig i fängelse? Till saken hör även att jag är förtidspensionerad pga psykisk ohälsa. Jag har diagnoser från VPM att jag har adhd, är bipolär (manodepressiv), jag har även diagnos på antisocial personlighetsstörning och en historia av livslångt alkoholmissbruk. (Jag är 50 år nu och har varit helnykter i snart 3 år efter behandling. Gär på AA-möten regelbundet). Min huvudsakliga fråga är dock: Riskerar jag fängelse eller ej? Om jag inte riskerar fängelse så har jag inget att oroa mig för. M.v.h.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot
Olaga hot är ett brott enligt Brottsbalken och av bestämmelsen framgår att:

"Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.". (4 kap. 5 § BrB)

Olaga hot kan alltså föreligga om man hotar någon med vapen eller om man hotar att utföra ett brott mot någon så länge hotet är allvarligt menat. Genom att du skriver att "sådana som honom borde avrättas" betraktas det troligen som att du hotar om brottslig gärning. För att det ska röra sig om olaga hot krävs dessutom att hotet kommer till den hotades kännedom eller är avsett att göra det. Genom att du skriver i en facebookgrupp och dessutom smsade honom så anses troligen att hotet är avsett att komma till hans kännedom. Att du endast säger vad du tycker spelar ingen roll för huruvida uttalandet ska bedömas som ett brott.

Kommer du att dömas till fängelse?
Huruvida du kommer dömas för brottet kan jag tyvärr inte uttala mig om eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall. Om du skulle dömas för brottet olaga hot finns både böter och fängelse i straffskalan vilket innebär att du skulle kunna dömas till fängelse upp till ett år eller böter. Sannolikheten att bli dömd till fängelse beror av flera olika faktorer. Det som alltid har betydelse är vad det är för typ av brott och brottets straffvärde. För olaga hot är straffvärdet fängelse max 1 år eller böter. Vidare har även den tilltalades ålder och tidigare eventuell brottsbelastning betydelse.

Vid val av påföljd anger lagen att fängelse ska undvikas så långt det är möjligt. Domstolen ska alltså vid bedömningen fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. (30 kap. 4 § BrB) Istället för fängelse kan man dömas till skyddstillsyn. (28 kap. 1 § BrB) Skyddstillsyn innebär att man istället för fängelse får en prövotid om 3 år där man även har en övervakare som ska hjälpa och stödja. Skyddstillsyn kan även förenas med dagsböter och/eller samhällstjänst. Istället för fängelse eller skyddstillsyn kan man dömas till villkorlig dom. (27 kap. 1 § BrB) Villkorlig dom innebär att man istället för fängelse får en prövotid om 2 år där man ska vara skötsam och försörja sig efter bästa förmåga. Villkorlig dom kan även förenas med dagsböter och/eller samhällstjänst.

Svar på dina frågor
För att besvara din fråga så riskerar du fängelse eftersom fängelse finns med i straffskalan för brottet du är åtalad för. Som du kan se är dock även böter med i straffskalan vilket innebär att du istället skulle kunna dömas till det. HÄR kan du läsa om ett liknande fall där en person i affekt hotat en person till livet på Facebook. Tingsrätten uttalade att eftersom det var fråga om dödshot (vilket det troligen även anses vara i ditt fall) vilket domstolen ser mycket allvarligt på så kan det tala för att utdöma ett kortare fängelsestraff men eftersom hoten framförts skriftligen och uppenbarligen i affekt så fann tingsrätten att omständigheterna var sådana att påföljden kunde stanna vid ett kraftigt bötesstraff. Personen dömdes för olaga hot till 100 dagsböter á 250 kronor. (Gävle tingsrätt Mål nr B-693-13)

Om du skulle bli dömd till fängelse är det du som får ordna så någon tar hand om katterna, möjligen finns det något jourhem i närheten eller någon bekant som kan ta hand om dem under tiden. Som sagt är det längsta fängelsestraffet du skulle kunna dömas till 1 år. Domstolen ska först pröva om påföljden kan stanna vid böter, om påföljden inte kan stanna där går domstolen vidare och ser om villkorlig dom eller skyddstillsyn skulle vara tillräckligt. Det är först när ingen av dessa påföljder kan anses tillräckliga som fängelse kommer i fråga. Även om domstolen bedömer att straffet inte kan anses stanna vid böter skulle du alltså istället för fängelse kunna dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn och då kommer du att kunna vara hemma med katterna.

Hoppas mitt svar gav klarhet i rättsläget och besvarade dina frågor! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97662)