FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/10/2020

Riskerar jag fängelse om jag begår ett nytt brott under min prövotid?

Hej

Jag dömdes till 4 års fängelse för narkotika. Har nu avtjänat straffet men har fortfarande en prövotid på 1,4 år. Under prövotiden så åkte jag fast för ringa stöld. Min fråga är då om jag riskerar fängelse för att jag begått ett brott under prövotiden. Jag stal för ca 200 kr

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dömdes till fängelse och frigavs villkorligt efter att du avtjänat två tredjedelar av fängelsestraffet (26 kap. 6 § BrB). Vid villkorlig frigivning har man en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år (26 kap. 10 § BrB). Under din prövotid ska du vara skötsam (26 kap. 11 § BrB). Eftersom du fortfarande har prövotid anses ditt fängelsestraff inte fullgjort och eftersom du begått ett nytt brott ska rätten bestämma en ny påföljd för den ringa stölden du begick (34 kap. 1 § 1 stycket BrB). Den villkorligt medgivna friheten ska därför förklaras helt eller delvis förverkad om inte särskilda skäl talar emot det (34 kap. 5 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för att inte förverka eller endast delvis förverka din villkorligt medgivna frihet får rätten beakta att ringa stöld är av lindrig beskaffenhet i förhållande till ditt narkotikabrott. De får även beakta om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt (34 kap. 5 § 2 stycket BrB). Något som talar för att det skulle vara oskäligt att förverka den villkorligt medgivna friheten är att narkotikabrott och ringa stöld är så olikartade att ett förverkande inte skulle vara rimligt. Det som talar emot oskäligheten är att fängelse finns med i straffskalan för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB) samt att det enligt mina beräkningar inte verkar ha förflutit särskilt lång tid mellan den villkorligt medgivna frigivningen och den ringa stölden.

Sammanfattningsvis är min bedömning att du riskerar att din villkorligt medgivna frihet helt eller delvis förverkas och att du därför tvingas avtjäna resterande tid i fängelse. Hur stor sannolikheten för detta är kan jag tyvärr inte uttala mig om.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?