Riskerar jag att dömas för förtal efter att ha publicerat hot som riktats mot mig och min familj?

FRÅGA
Hej! Jag och min partner har blivit trakasserade av hans före detta i över ett år. Hon smsar, ringer, skickar på Facebook osv. Det rör sig om bland annat hot mot min partners familj, att hon ska skada våra djur och hon har även hotat både mig själv och min partner till livet. Hon har även hotat med att bryta sig in hos oss, i somras gjorde hon ett försök när jag till och med var hemma, men jag hann inte filma henne då jag tänkte på djurens säkerhet först, utan såg henne bara springa iväg när hon förstod att lägenheten inte var tom. Kort sagt så har hon ju då hotat oss under en längre tid, allvarliga hot. Jag har börjat ta kort på de skriftliga hoten och lägga ut på Facebook så att alla kan se vad hon sysslar med i någon vag förhoppning att om hon skulle få skämmas kanske hon skulle bli avskräckt och lämna oss ifred. Varken jag eller min partner har svarat på något hon skickat på väldigt länge, i början bad vi henne sluta kontakta oss men det hade ingen verkan. Nu hotar hon med att polisanmäla mig för förtal för att jag visar bilderna på hoten. Kan hon ens göra det? Bilderna är givetvis inte redigerade på något vis. Ska tillägga att vi ansökt om kontaktförbud och anmält hoten, men polisen vägrar göra någonting, utan ger avslag och lägger ner varje anmälan vi gör.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Vad gäller den konkreta frågan om förtal framgår kriterierna för det brottet av 5 kap. 1 § brottsbalken. För att någon ska kunna fällas för förtal krävs det att hen pekat ut en annan person som "brottslig", "klandervärd i sitt levnadssätt" eller kommunicerat någon annan typ av uppgift som kan ge upphov till "andras missaktning" gentemot personen ifråga.

I det här fallet är det, beroende på det konkreta innehållet i de meddelanden du offentliggjort, tänkbart att kvinnan utpekats som "brottslig" (direkta hot om våld) eller "klandervärd i sitt levnadssätt" (det allmänt obehagliga i att förfölja och trakassera sin expartner med familj). Det spelar rent juridiskt ingen roll att du bara återgivit någonting som hon själv har skrivit.

Lyckligtvis blir man inte per automatik ansvarig för förtal bara för att något av de ovanstående kriterierna uppfyllts. Ansvaret förutsätter nämligen att det givet omständigheterna inte var försvarligt att kommunicera uppgifterna (andra stycket i samma paragraf). I det här fallet har omständigheterna varit sådana att jag bedömer det som ytterst osannolikt att en domstol skulle komma fram till att det inte varit försvarligt. Tvärtom framstår det som en förnuftig strategi för att få stopp på ett oacceptabelt beteende, som rättsväsendet dessutom inte tagit på allvar.

Däremot finns det förstås ingenting som hindrar kvinnan från att, rent praktiskt, göra en polisanmälan om saken. Vad gäller just förtal är dock åklagares åtalsplikt ganska kraftigt begränsad (5 kap. 5 § brottsbalken). Närmare bestämt ska det vara "påkallat ur allmän synpunkt" att väcka åtal, vilket det knappast är under de omständigheter som du presenterat.

För att överhuvudtaget åstadkomma en domstolsförhandling är det mest troliga därmed att kvinnan får inleda en rättsprocess mot er på egen hand (d.v.s. skicka in en stämningsansökan till tingsrätten privat). Chansen att vinna en sådan process bedömer jag, som sagt, vara i princip obefintlig.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?