Riskerar bostad köpt under betänketiden att ingå i bodelning?

2015-03-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag vill skilja mig men min make vägrar skriva på papperna. Vi har inga barn under 18 och jag förstår att skilsmässan kommer att gå igenom utan hans signatur om 6 månader. Min fråga är vad som händer om jag köper en bostadsrätt under tiden? Kommer den på något vis att ingå i bodelningen? Kan min man sätta sig emot att jag tar lån och köper en bostadsrätt? Jag har ingen kontantinsats så jag måste ta lån på hela beloppet, och har medlåntagare till topplånet. Tack för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt äktenskapsbalken (ÄktB 9 kap. 2 §) ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (brytdagen). Det betyder att en bostad som köps efter det att du lämnat in skilsmässopapper till tingsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Beträffande lånet till bostad så svarar makarna var för sig för sin egendom och sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Det finns inga lagstadgade samtyckeskrav beträffande skuldsättning eller förvärv av egendom (däremot vid försäljning av fast egendom under vissa omständigheter). Det är alltså såvitt jag kan se fritt fram för dig att ta lån såväl som att köpa bostadsrätt.

En rekommendation om du vill få bodelningen avklarad är att åberopa ÄktB 9 kap. 4 §, som föreskriver att du har rätt att begära att bodelningen förrättas genast. Du behöver alltså inte avvakta betänketidens slut för att få till stånd bodelning. Om du vill avvakta betänketiden bör du i vart fall noggrant dokumentera din ekonomi från brytdagen för att undvika oklarheter vid bodelningen.

Vänliga hälsningar,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2584)
2020-08-09 Skall vid bodelning värden för hobbyverksamhet undantas bodelning?
2020-08-09 Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?

Alla besvarade frågor (82667)