Risker med att stämma någon på falsk grund

2017-09-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Om jag blir stämd på falska grunder att dom jag har köpt halva bostaden av i detta fall en bostadsrätt påstår nu helt plötsligt efter 8år att dom inte erhållit köpeskilling trots att det finns ett kontrakt/överlåtelse påskriven från bägge partner. Kan detta då vara straffbart för den som stämmer då den begår mened?
SVAR

Hej,

Jag kommer inledningsvis klargöra huruvida en stämning på falsk grund kan utgöra mened. Därefter ska jag utreda om det finns några andra konsekvenser med att stämma en person på en falsk grund.

För att göra sig skyldig till mened (Brottsbalken (BrB) 15 kap 1 §) krävs det att personen uppsåtligen vittnar falskt eller förtiger sanningen under ed. Då parterna inte själva kan vara vittnen finns det dock ingen möjlighet för någon av parterna att begå mened. Däremot kan en av parterna begära att på den andra partens ställs under särskild sanningsförsäkran enligt Rättegångsbalken (RB) 37 kap 2 § st 2. Ljuger sedan den parten som står under särskild sanningsförsäkran gör denne sig skyldig till osann partsutsaga enligt 15 kap 2 § BrB. En stämningsansökan kan emellertid inte underställas detta krav.

Enligt RB 18 kap 3 § ska en part som genom culpöst handlande har vållat en onödig rättegång svara för motpartens rättegångskostnader. Utöver att göra sig skyldig till ett brott kan en person som stämmer någon annan på falska grunder även bli skyldig att bekosta motpartens rättegångskostnader.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du har några ytterligare frågor ber jag dig att kontakta oss igen.

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2638)
2021-07-27 Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?
2021-07-25 Ny lag om störande musik
2021-07-25 Vinna mål i domstol
2021-07-21 Får jag flytta min f.d. partners kvarlämnade egendom?

Alla besvarade frågor (94235)