FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/09/2017

Risker med att stämma någon på falsk grund

Hej! Om jag blir stämd på falska grunder att dom jag har köpt halva bostaden av i detta fall en bostadsrätt påstår nu helt plötsligt efter 8år att dom inte erhållit köpeskilling trots att det finns ett kontrakt/överlåtelse påskriven från bägge partner. Kan detta då vara straffbart för den som stämmer då den begår mened?

Lawline svarar

Hej,

Jag kommer inledningsvis klargöra huruvida en stämning på falsk grund kan utgöra mened. Därefter ska jag utreda om det finns några andra konsekvenser med att stämma en person på en falsk grund.

För att göra sig skyldig till mened (Brottsbalken (BrB) 15 kap 1 §) krävs det att personen uppsåtligen vittnar falskt eller förtiger sanningen under ed. Då parterna inte själva kan vara vittnen finns det dock ingen möjlighet för någon av parterna att begå mened. Däremot kan en av parterna begära att på den andra partens ställs under särskild sanningsförsäkran enligt Rättegångsbalken (RB) 37 kap 2 § st 2. Ljuger sedan den parten som står under särskild sanningsförsäkran gör denne sig skyldig till osann partsutsaga enligt 15 kap 2 § BrB. En stämningsansökan kan emellertid inte underställas detta krav.

Enligt RB 18 kap 3 § ska en part som genom culpöst handlande har vållat en onödig rättegång svara för motpartens rättegångskostnader. Utöver att göra sig skyldig till ett brott kan en person som stämmer någon annan på falska grunder även bli skyldig att bekosta motpartens rättegångskostnader.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du har några ytterligare frågor ber jag dig att kontakta oss igen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo