Risken för varan återsändande vid distansavtalsköp

FRÅGA
Jag är involverad i en e-handel som bland annat säljer äktahårsperuker. Dessa kostar från 2000 kr och uppåt. Vi skickar alltid dessa Rekommenderat för att ha spårbarhet och för att verifiera att varan kommit fram. Köparen har förstås sedvanlig ångerrätt. I detta fall har en köpare ångrat sitt 2.500 kronorsköp och säger sig ha returnerat varan. Den har dock inte kommit tillbaka till oss, avsändaren. Och köparen skickade varan som vanlig post, ej rekommenderat eller spårbart. Men trots att varan försvunnit kräver köparen tillbaka sina pengar. Har köparen rätt till det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av systematiken i lagstiftningen följer att det är konsumenten som står risken för varans återlämnande, ni är alltså inte skyldiga att betala tillbaka förrän varan emottagits från konsumenten.

Enligt 2:13 DAL ska konsumenten återsända varan inom 14 dagar på egen bekostnad, om inte ni som näringsidkare åtagit er att hämta varan (se st. 2). Huvudregeln för återbetalningen är enligt 2:14 att den ska ske skyndsamt och senast 14 dagar efter att konsumenten meddelade utnyttjandet av sin ångerrätt. Enligt 2:14 st. 2 framgår dock undantaget att, vid köp av varor, återbetalning inte behöver ske förrän näringsidkaren mottagit varan från konsumenten. Har näringsidkaren åtagit sig att hämta varan gäller dock huvudregeln om att betalning ska ske senast 14 dagar från att konsumenten meddelade utnyttjandet av sin ångerrätt (så har inte skett i fallet vad jag förstår).

Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Philip Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?