Risken för återkallelse av körkort vid narkotikabrott

Hej. Jag ska ha rättegång om två veckor gällande ett ringa narkotikabrott och medhjälp till narkotikabrott genom råd och dåd (cannabis) Detta hände för mer än ett halvår sedan och har varit helt nykter sen dess och hunnit ta mitt körkort för några veckor sedan. Jag behöver körkort både till ett jobb som jag ska börja på i mars och för att träffa min son som bor utanför stan. Så min fråga är, kan jag få behålla mitt körkort eller kommer transportstyrelsen garanterat dra tillbaka mitt körkort eftersom jag fortfarande har prövotid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller regler om körkort aktualiseras körkortslagen (1998:488). När ett körkort utfärdas för första gången förenas det med en två år lång prövotid från dagen för förarprovet, jfr 3 kap. 18 § körkortslagen. Under prövotiden medför ett återkallande av körkortet att körkortsinnehavaren måste ta om körkortet efter att spärrtiden har löpt ut.

Återkallelse av körkort
Transportstyrelsen kan enligt 5 kap. 1 § körkortslagen göra ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. Återkallelse av ett körkort räknas som ett ingripande.

Återkallelse av körkort kan ske på flera grunder som framgår av 5 kap. 3 § körkortslagen. För att ett körkort ska återkallas krävs någonting som tyder på att föraren är olämplig att framföra fordon. I ditt fall är det främst punkt 5 i den bestämmelsen som är relevant. Enligt denna punkt kan körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren bedöms opålitlig i nykterhetshänseende. Denna punkt gäller såväl alkohol som narkotika. Denna bestämmelse kan alltså exempelvis aktualiseras om någon återkommande påträffas påverkad av alkohol eller narkotika. Det krävs således inte att personen påträffas påverkad i trafiken. Även under den tvååriga prövotid som löper efter nytaget körkort torde någon form av trafikfarligt beteende krävas för återkallelse av körkort.

Utan mer information har jag svårt att bedöma dina möjligheter att få behålla ditt körkort. Frågan om återkallelse av körkort i samband med ringa narkotikabrott har prövats i bland annat ett rättsfall från 1992 (RÅ 1992 ref 1). I det rättsfallet erkände den åtalade att han brukat cannabis vid ett fåtal tillfällen, dessutom hade han ertappats med mindre innehav av cannabis vid 3-4 tillfällen samt ertappats med 250 gram cannabis i sin lägenhet några år tidigare. Trots dessa omständigheter ansågs inte förutsättningar föreligga för ett ingripande enligt körkortslagen. Transportstyrelsen kan meddela en varning istället för att återkalla körkortet om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Vid körkortsåterkallelse enligt punkt 5 ska spärrtiden sättas till lägst tre månader och högst ett år, enligt 5 kap. 6§ körkortslagen. Oavsett vad Transportstyrelsen beslutar har du möjlighet att överklaga deras beslut till Förvaltningsrätten. Hur lång tid du har på dig att överklaga samt till vilken domstol du ska vända dig kommer att framgå av Transportstyrelsens beslut.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning