Risk för uppsägning vid misstänkt stöld?

FRÅGA
Hej! Jag har under ett stressat tillfälle på jobbet tagit en vara värde 14kr under min snabba rast till personal rummet, efter rasten betalade jag varan på 14kr till min kollega och blev då anmäld till chefen då jag ätit varan innan den var betalad.. Detta va då inte okej och dom ser mycket allvarligt på detta, vilket jag dock inte blivit infomerad om. Men nu i efter hand förstår helt klart.Chefen ringde mig och förhörde mig via telefonen, han skall kolla video övervaknningen samt förhöra min kollega om min histora stämmer. Han sa att han kommer föra detta vidare. Till vad vet jag dock inte..Vad har jag att vänta mig för straff ? Kan jag bli av med min timanställning pga av detta? Kan jag alltså bli straffad för en vara som inte varit utanför butiken och som blev betalad direkt efter rasten? Jag har erkänt mitt misstag och bett 1000ggr om ursäkt.. Men sitvationen kändes inte lättad för de.. Har bara varit anställd i dyra 2månader.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag uppfattar det som att din chef anklagar dig för att ha försökt stjäla denna lilla vara för 14 kr, med tanke på hans agerande.

Brott som är riktade mot arbetsgivaren är något man inom arbetsrätten ser mycket allvarligt på och kan vara saklig grund för uppsägning. Det som gör att man ser så pass allvarligt på detta är inte alltid summorna på det som tagit utan tillgreppsbrottet som sådant. Effekten kan ofta resultera i ett rubbat förtroende för arbetsgivaren till arbetstagaren. Jag vill dock påpeka att 14 kr är en mycket liten summa och det faktum att du betalade varan visar i min mening inte på stöld utan snarare misskötsamhet.

Om en arbetsgivare vill hävda saklig grund för uppsägning kan han dock inte enbart se till ett enstaka fall av misskötsamhet från arbetstagaren. Speciellt inte när det rör sig om en sådan relativt liten incident som du själv hävdar inte var fråga om stöld, utan kanske snarare slarv från din sida.

Saklig grund skall istället syfta på en prognos inför framtiden. Vilken slutsats kan din arbetsgivare dra från ditt agerande, är det troligt att du kommer göra det igen, eller är det tydligt att det var en engångsföreteelse. När du bett om ursäkt och förklarat situationen kan det mycket väl vara en indikation på att det är en bra prognos inför framtiden, han borde inte förvänta sig detta beteende igen. Hur länge du arbetat på platsen är också en sak som kan väga in i bedömningen. Som regel brukar man säga att en arbetsgivare behöver tåla mindre från en nyanställd än en som varit anställd under lång tid. Exempelvis har man som nyanställd kanske aldrig fått chans att bygga upp ett starkt förtroende hos arbetsgivaren varför hen kanske bedömer händelsen som svårare än om en anställd sedan länge som aldrig misskött sig begår något liknande.

Som arbetstagare skall du inte behöva sväva i ovisshet om hur din framtid kommer se ut på din arbetsplats, därför tillämpar man tvåmånadersregeln. Den innebär att man inte som grund för uppsägning får åberopa händelser som skett senare än två månader sedan man fått kännedom om händelsen. I ditt fall alltså två månader efter det att händelsen anmäldes till din chef. Din chef kan därför inte hålla på med utredning och förhör hur länge som helst. I flera domar från Arbetsdomstolen har man påpekat att regeln har till syfte att arbetsgivare skall agera skyndsamt om han anser sig ha anledning att skilja en arbetstagare från sin tjänst.

Jag vill poängtera att det är din arbetsgivare som har bevisbörda(alltså är den som måste bevisa) för det brott eller den misskötsamhet som du anklagas för. Att han misstänker att du tänkte stjäla varan för 14 kr är inte tillräckligt, han måste ha grund för sitt påstående

Jag hoppas detta kan hjälpa dig, och lycka till!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1625)
2020-10-31 Vad krävs för ett avskedande?
2020-10-31 Gäller uppsägningstid vid provanställning?
2020-10-31 Har fått sparken på grund av en händelse på jobbet, vad ska jag göra, och borde jag fått en varning istället?
2020-10-30 Kan jag avbryta en provanställning?

Alla besvarade frågor (85738)