FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 18/05/2020

Risk för uppsägning m.m på grund av sexualbrott

Hej,

Jag har en fråga. Jag har köpt naken videos av tjejer och även sex i flera tillfällen. Min sambo hittade alla mina hemliga, hemska grejer tre månader sen. Jag erkände till henne att jag har köpt sex och har varit otrogen. Hon är sårad, ledsen och besviken. Nu bor vi inte tillsammans. Jag har slutat med alla mina dåliga vanor. Nu går jag till terapi. Men min tjej har sparat alla mina snapchat conversation med escorts och mina swish överföringar till tjejer. Hon har hotat mig flera gånger att hon kommer anmäla till polisen och hon mejlar och skickar nedsättande sms hela tiden. Jag är så trött på livet och orkar inte mer. Jag vill ändra mig och blir en bättre människa. Jag kan inte göra det när hon håller på med sånt här. Därför har jag bestämt mig att själv gå till polisen och erkänna mina bröt så att hon slutar trakassera mig och hota mig. Jag vill ha frid i livet.

Jag vill veta kommer jag bli häktad om jag erkänner sexköp ? Jag vill bara veta hur kommer den påverka mitt jobb om jag erkänner mina brott. Jag jobbar som ekonom på ett välkänd bolag. Kommer polisen meddela till min arbetsgivare om min brott ? Jag inser mina misstag men jag behöver bara en chans att förändra mig. Jag vill inte förstöra min karriär och förlora mitt jobb och mina vänner.

Jag vore väldigt tacksam om ni kan hjälpa mig och guida mig hur behöver jag gå vidare.

Tack på förhand.

Orolig människa.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer förkortningar att användas enligt följande:
– Arbetsdomstolen (AD)
– Brottsbalken (BrB)
– Lagen om anställningsskydd (LAS)
– Rättegångsbalken (RB)
– Tryckfrihetsförordningen (TF)

Köp av sexuell tjänst
Köp av sexuell tjänst bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § BrB). Eftersom du tycks ha köpt sexuella tjänster vid mer än ett tillfälle kan en gemensam straffskala användas för samtliga brott. Det lägsta straffet i den gemensamma straffskalan är fortsatt böter. Det högsta straffet är det lägsta av följande två alternativ:
– Samtliga brotts maximistraff adderade med varandra. Har du köpt sex tio gånger är alltså enligt denna beräkningsmodell maximistraffet tio års fängelse
– Ett år längre än det svåraste straff som kan följa på något av brotten. Med denna beräkningsmodell är alltså det svåraste straffet som kan följa två års fängelse, oavsett hur många gånger fler än en som du köpt sex

Straffskalan är för din del alltså böter till fängelse i två år (26 kap. 2 § BrB).

Häktning
Häktning regleras i RB.

Häktning får inte ske om det kan antas att den misstänkte enbart kommer att dömas till böter för det brott som föranleder möjligheten till häktning (24 kap. 1 § fjärde stycket RB).

I andra fall får häktning ske om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, dina förhållanden eller någon annan omständighet finns risk för att du om häktning inte sker
– avviker eller på något annat sätt undandrar dig lagföring eller straff,
– genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning, eller
– fortsätter din brottsliga verksamhet (24 kap. 1 § första stycket RB).

Skälen för häktning måste stå i proportion till det ingrepp det innebär för dig (24 kap. 1 § tredje stycket RB). Att det inte helt och fullt ut kan uteslutas att du kommer att fortsätta köpa sexuella handlingar är således inte ensamt skäl för häktning, om risken är liten i förhållande till det ingrepp en häktning innebär för dig.

Eventuell uppsägning
Polisen har ingen skyldighet att meddela din arbetsgivare om dina brott. Handlingar där uppgifterna framgår är dock allmänna handlingar, vilket innebär att arbetsgivaren lätt kan hitta uppgiften på egen hand (2 kap. 1 § TF).

Uppsägningar kan grundas på personliga skäl, men måste vara sakligt grundade (7 § första och fjärde styckena LAS). AD har i domar som rört liknande situationer angett att det för bedömningen av om en uppsägning är sakligt grundad är "[a]v stor betydelse [...] att brotten ostridigt inte heller haft någon beröringspunkt med hans anställning" hos arbetstagaren. Hade du arbetat med barn eller på ett företag som arbetade mot prostitution hade skälen att säga upp dig varit starkare, liksom om du haft en tjänst där det ställs särskilt höga krav på gott anseende. Utöver beröringspunkterna mellan brott och anställning kan även risken för att arbetsgivarens anseende svärtas ner beaktas, men denna risk tenderar lätt att överdrivas (AD 2004:30).

Enbart om du riskerar ett fängelsestraff som är så pass långt att din arbetsgivare svårligen kan ersätta dig, eller om det kan skada arbetsgivarens anseende betydligt, kan arbetsgivaren enligt min bedömning ha saklig grund för att säga upp dig. Med det sagt kan det alltid vara så att din arbetsgivare är mån om sitt anseende och därför gärna köper ut dig, eller säger upp dig utan saklig grund även om det kan innebära att du berättigas skadestånd.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?