Risk för fängelsestraff vid grov rattfylla

2015-07-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag blev gripen för grovt rattfylleri (1.8 promille) vi framförande av en moped klass II, jag är tidigare dömd för rattfylleri för 1,5 år sedan (0,4 promille).Är risken stor att jag får fängelse eller fotboja?Min rättegång är i oktober och jag kommer att börja ett nytt jobb den 1:a augusti så jag är naturligtvis väldigt orolig för att få fängelse.Sträckan jag körde mopeden var ca 3km cyckelväg blandat med vanlig väg. Det var naturligtvis otroligt dumt men jag ville inte lämna mopeden på det ställe där den stod parkerad (jag hade inte tänkt dricka den här kvällen.Jag har nu sökt hjälp för att kunna sluta dricka helt och det har gått bra.Tror ni en fällande dom leder till fängelse?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Straffet för rattfylleri framgår av 4 § i lag om straff för vissa trafikbrott och utgörs av böter eller fängelse i högst sex månader. Straffet för grovt rattfylleri framgår av 4 a § i samma lag och utgörs av fängelse i högst två år. Vid bedömning av om brottet anses vara grovt beaktar man särskilt om:

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Domstolen bestämmer påföljd enligt 30 kap 4 § brottsbalken. Denna paragraf utgör en presumtion mot fängelse som kan genombrytas med hjälp av 30 kap 4 § 2 st. Här skall hänsyn tas till brottets straffvärde, brottets art samt om den tilltalade (alltså du) tidigare begått några brott.

Straffvärde bedöms utifrån den ovan nämnda straffskalan (fängelse i högst 2 år) och i bedömningen beaktas även 29 kap 1-3 §§ brottsbalken. Relevant är även brottets art. Grovt rattfylleri utgör ett så kallat artbrott där fängelse i regel väljs som påföljd om det inte föreligger särskilda skäl mot detta. Rätten kommer även beakta om du tidigare gjort dig skyldig till brott och om det nya brottet är likartat med ett tidigare begånget brott. Du har tidigare gjort dig skyldig till rattfylleri vilket kommer påverka din kommande påföljd i skärpande riktning. Rätten skall även beakta eventuella omständigheter som följer av 29 kap 5 §.

Ett alternativ till fängelse är villkorlig dom. I ditt fall torde dock detta inte bli aktuellt eftersom det måste saknas anledning att befara att du kommer göra dig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap 7 § brottsbalken). Ett annat alternativ är skyddstillsyn enligt 30 kap 9 § vilket kan bli aktuellt eftersom du enligt p.2 undgår behandling för missbruk som har samband med din brottslighet. Skyddstillsyn kan förenas med dagsböter (30 kap 10 §) och vid särskilda skäl med fängelse (30 kap 11 §)

Fotboja är något du kan ansöka om enligt 9 § lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll. De krav som ställs på den som har fotboja framgår av 3-4 §§ samma lag. För att du ska kunna ansöka om fotboja skall du ha ett fängelsestraff på högst sex månader at avtjäna. Det är möjligt för dig att arbeta under den tid du har fotboja.

Sammanfattningsvis föreligger en viss risk för att du kommer dömas till fängelse för detta brott men även andra alternativ är möjliga. Jag kan tyvärr inte ge dig ett absolut svar eftersom det är upp till domstolen att välja den påföljd de anser bäst lämpad. Jag hoppas dock att du härmed fått en översikt över vad som kan bli aktuellt samt information om hur domstolen gör sin bedömning.

Lycka till och jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll