Ringa bedrägeri. Vad gör man?

Min kompis har blivit lurad på 15$ och han har inte fåt det han skulle få. Jag försöker hitta hur man kan annmäla personen. Är det möjligt att annmäla eller få personen att ge tillbaka pengarna

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Med tanke på att din fråga är ganska så kortfattad så kommer jag enbart kunna ge dig ett övergripande svar över tänkbara handlingsmöjligheter.

Brott?

Det du beskriver - att din kompis har blivit lurad på 15 dollar - skulle möjligtvis kunna utgöra ringa bedrägeri enligt brottsbalkens (BrB) 9 kapitel, 2 §. Jag föreställer mig ett tänkbart scenario där din vän kanske har försökt köpa något via nätet och där han av säljaren har blivit lurad att betala köpesumman utan att få produkten han har betalat för. Med tanke på att summan (som motsvarar 153 svenska kronor) ligger under värdegränsen - 1250 kr - för bedrägeri av normalgraden så borde brottet bedömas som ringa.

Vad finns att göra?

Enligt rättegångsbalken (RB) 23 kapitlet, 1 § ska en förundersökning inledas så snart det på grund av bl.a. en polisanmälan finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Detta innebär att polisen har en skyldighet att inleda en polisutredning när det ligger inom det rimligas gräns att anta att en utredning kan leda till att saken kan klaras upp och någon kan åtalas för brottet.

Med tanke på att jag inte känner till omständigheterna i din kompis fall kan jag inte uttala mig om polisen hade beslutat att starta upp en förundersökning för att utredda ett förmodat brott mot din vän. Om det nu skulle vara frågan om ett s.k. "internetbedrägeri" så kanske den förmodade gärningsmannen inte ens är en svensk medborgare (gör denna koppling eftersom du i ditt svar skriver att han betalade med dollar), vilket i kombination med brottets ringa karaktär kanske leder till att ingen förundersökning inleds.

Sammanfattningsvis råder jag dig och din vän till att i vart fall ta kontakt med polisen på 114 14 och säga att ni vill upprätta en polisanmälan. Sedan är det som sagt upp till polisen att avgöra om det är lämpligt att inleda en förundersökning.

En annan väg man eventuellt kan gå är att vända sig till kronofogdemyndigheten att ansöka om vanlig handräckningenligt 3 § i lagen om betalningsföreläggande och handräckning om din vän inte har fått den produkt som han har betalt för. På kronofogdemyndighetens hemsida går det att hitta mer information hur en sådan ansökan går till.

Jag hoppas att det löser sig för er!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo