Rimligt underhållsbidrag?

2018-10-02 i Underhåll
FRÅGA
hallå!vår 18-åriga dotter flyttade till sin mamma för ca två år sedan och jag betalar ett underhållsbidrag direkt till mamman efter ök oss emellan. Nu när vår dotter slutat studera och söker jobb så vill mamman att jag ska fortsätta att betala för dotterns kostnader till dess att hon får en inkomst och då även för ersättning som bortfallit sedan hon slutat skolan samt mat och boende mm och jag har föreslagit att jag kan göra detta men med en summa som jag finner rimlig och då direkt till dottern. Jag har försökt att läsa mig till vad som gäller och är rimligt men kommer inte fram till klarhet i frågan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i föräldrabalken, nedan förkortat FB.

Föräldrar har en skyldighet att betala underhåll för sina barn till och med den dagen då barnet fyller arton år, 7 kap. 1 § ÄB. Efter denna ålder upphör underhållsskyldigheten. Som framgår av din fråga är din dotter fyllda arton år. Det är givetvis ingenting som hindrar dig från att betala fortsatt underhåll till din dotter.

När underhållsbidrag ska fastställas ska hänsyn tas till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Hänsyn kan även tas till barnets egna inkomster och andra sociala förmåner som barnet får. Det handlar alltså om en intresseavvägning. Dessa parametrar har lagstiftaren ansett vara rimliga när underhållsbidrag ska fastställas och det är dessa man utgår från när man ska fastställa vad föräldrar ska betala inom ramen för underhållsskyldigheten.

Svar på din fråga
Eftersom att du inte längre har en underhållsskyldighet är det ingenting som hindrar dig från att själv bestämma vilket belopp du vill betala. Lagtexten ger däremot vägledning om vad lagstiftaren har ansett vara rimligt att ta hänsyn till när underhållsbidragets storlek ska bestämmas. Dessa faktorer är i grund och botten hur stort behov av bidrag barnet har samt vilken ekonomisk förmåga föräldern har. Därmed är det svårt att säga något exakt belopp som är rimligt i ditt fall, utan det beror på omständigheterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn Gerhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (760)
2019-03-19 Har min dotters mamma rätt till underhållsbidrag?
2019-03-18 Underhållsskyldighet för barn över 18 år
2019-03-18 Hur mycket underhållsbidrag ska jag betala för mitt barn?
2019-03-12 Barnbidrag vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (66922)