Retroaktivt underhållsstöd/underhållsbidrag

2015-10-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej,En vän till mig har privat donerat sperma till en ensamstående kvinna som vill ha barn. Hon är gravid nu och har inte för avsikt att registrera honom som fader (han vill helst stå som fader och gärna få en del av vårdnaden men har lovat henne att inte tvinga på henne detta). Om hon plötsligt skulle ändra sig och registrera honom som fader - skulle hon då kunna kräva honom på retroaktivt underhåll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med har socialnämnden en skyldighet att inleda en faderskapsutredning om kvinnan inte uppger vem fadern till barnet är, 2 kap. 1 § föräldrabalken (här). Kvinnan kan dock inte tvingas att berätta. Socialnämnden kan däremot fråga till exempel familj och nära vänner, om det då kommer fram att det är din vän som är far till barnet kommer han att anges som barnets far.

Om kvinnan inte uppger vem fadern är och socialnämnden inte får reda på fadern genom faderskapsutredningen, har inte kvinnan rätt till underhållsstöd, 18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken (här). I det fallet kvinnan skulle uppge din vän som fader och får rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan, kan han krävas på retroaktivt underhållsstöd max en månad tillbaka i tiden, 18 kap. 13 § socialförsäkringsbalken (här).

Att tänka på är att det här ska skiljas från underhållsbidrag, där huvudregeln enligt praxis är att man kan kräva fadern på underhållsbidrag maximalt 3 år tillbaka i tiden. Underhållsbidragets storlek varierar utifrån föräldrarnas ekonomi samt barnets behov och bestäms genom avtal eller dom, se 7 kap. föräldrabalken angående underhållsbidrag (här).

Sammanfattningsvis kan alltså din väns identitet framkomma i en faderskapsutredning även om kvinnan inte vill uppge honom. Om så är fallet kan din vän krävas på retroaktivt underhåll. Har kvinnan och din vän tillsammans eller med hjälp av domstol kommit fram till ett underhållsbidrag, kan det krävas retroaktivt 3 år tillbaka. Får kvinnan istället underhållsstöd från Försäkringskassan kan din vän endast bli skyldig att betala en månad retroaktivt.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Erhm, "Socialförsäkringsbalk"? Vi har ingen sådan balk i Sverige. Däremot finns det regler i Föräldrabalken om underhåll, och regler i Socialtjänstlagen om visa bidrag från kommunem.
2015-10-27 13:42
Ehrm det finns väl visst en balk som heter socialförsäkringsbalken. Klicka på länken i svaret bara så ser du den.
2015-10-27 14:40
Hej! Socialförsäkringsbalken existerar, balken trädde i kraft 2011 och samlar alla regleringar om socialförsäkringar på en plats, istället för utspritt som det var förr. Skilj detta från föräldrabalken och socialtjänstlagen, vilka reglerar andra områden. Länken till socialförsäkringsbalken finns i svaret. Väl mött! Vänligen, Sarah Saajakari
2015-10-27 15:03
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85145)