Retroaktivt underhållsbidrag

2018-10-10 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Pappan har nekat till att han är fadern till barnet. Nu finns ett domstols beslut att personen ifråga är fader till barnet. Min fråga är hur långt tillbaka kan pappan vara återbetalningsskyldig till barnet retroaktivt och hur beräknas denna ersättning i så fall? I vårt fall handlar det om ca 5 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna rörande underhåll återfinns i föräldrabalkens (FB). I 7 kap. 1 § FB finns grundläggande bestämmelser om en förälders underhållsskyldighet. Ett barns föräldrar svarar för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Vad gäller retroaktivt underhållsbidrag så gäller enligt 7 kap. 8 § FB att talan om att underhållsbidrag ska fastställas inte får bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Ni kan alltså komma överens om att alla fem åren ska gälla, men det går inte att hävda det i domstol. Detta innebär alltså att om han vill kan ersättning ges för alla år, men om han vägrar så har du enligt lag rätt till ersättning för tre år från dess att talan väcks om underhållsbidrag i domstol.

För att räkna ut underhållsbidraget kan man vända sig till försäkringskassan (följ länken här) som hjälper med det.

Vänligen

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1063)
2021-06-21 Vilket lands lag är gällande för underhållsbidrag?
2021-06-21 Villkorad bodelning och underhåll
2021-06-17 Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal

Alla besvarade frågor (93293)