Retroaktivt underhållsbidrag

2016-02-18 i Underhåll
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad om vår gemensanma son född 96. Vi missade att ha kunde fått underhållsstöd under hösten -15 sonen har ansökt om en månad retroaktivt, på frågan till pappan om han vill betala de övriga månaderna, vägrar han ( viljet jag inte kan förstå det är vår son). Jag har nu fått kännedom om att sonen/jag kan söka underhållsbidrag 3 år tillbaka i tiden enligt Föräldrabalken kap 7. Jag ska försöka göra detta själv eftersom jag inte får rättsskydd för underhållsbidrag, jag undrar hur går jag vidare? Hur yrkar kag? Hur räknar jag ut hur mycket vi ska betala för sonen, hur räknar jag ut fördelningen mellan oss föräldrar.... Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst upphör föräldrars underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år om inte barnet har fortsatt skolgång motsvarade grundskole- gymnasienivå, i så fall upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 21. Denna bestämmelsen hittar du i 7 kap. 1 § Föräldrabalken. Det betyder alltså att du och pappan endast är skyldiga till er sons underhåll i nuläget om han bedriver studier på grundskolenivå. För underhållsbidrag krävs förutom att du har ensam vårdnad att din son inte varaktigt bor hos sin pappa - med detta menas växelvis boende. I rättsfallet NJA 1998 s. 267 ansåg HD att om barnet bor en tredjedel hos den ena föräldern anses inte det vara växelvisboende. Med denna kan klart sägas att om din son bor mindre än en tredjedel hos pappan är han underhållsskyldig.

Det du vill göra är att få hjälp att driva in underhållsbidrag från pappan. Om ni har ett skriftligt och bevittnat avtal om underhållsbidraget är det i sig en så kallad exekutionstitel 3 kap. 1 § 5 p. Utsökningsbalken. Det innebär att du kan gå direkt med avtalet till Kronofogdemyndigheten så att de kan hjälpa dig att driva in pengarna. Men eftersom att det verkar som att ni inte har något direkt överenskommet om vem som ska betala vad förutsätter jag att ni inte har ett avtal. Det som då blir aktuellt för dig är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Ett exempel på hur en sådan ser ut hittar du här. Det som händer om din ansökan blir bifallen är att underhållsbidraget fastställs genom en dom 7 kap. 2 § Föräldrabalken. Här får du en exekutionstitel genom domen 3 kap. 1 § 1 p. Utsökningsbalken. Att ha en exekutionstitel betyder att Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att driva in de pengar som du och din son är berättigade till.

När det kommer till uträkningen av underhållsbidraget är det så att det ska fastställas med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomsten efter skatt. Föräldrarna får även räkna av bostadskostnad och egna kostnader (om de är rimliga) hänsyn ska även tas till eventuella bostadsbidrag och/eller om någon av er bor ihop med någon annan - det medför att man minskar bostadskostnaden till hälften i uträkningen. Enligt 7 kap. 3 § Föräldrabalken får föräldrarna även behålla 120 % av prisbasbeloppet som 2016 ligger på 44 300 kr. om året - cirka 3 700 i månaden. Basbeloppet innefattar saker som kläder, skor, fritidssysselsättningar och liknande kostnader. Om någon av er har särskilda utgifter på grund av exempelvis sjukdom, kan ett ytterligare belopp få förbehållas. Gällande barnets behov räknar man ofta med ett schablonbelopp som uppgår till 95 % av prisbasbeloppet när barnet är mellan 13-17 år. Jag skulle gissa på att man hade beräknat din sons behovs till 100 % av prisbasbeloppet med tanke på hans ålder - alltså 44 300 kronor om året - cirka 3 700 kronor i månaden. Vidare kan extra kostnader räknas på om din son har extra dyra fritidsintressen eller någon sjukdom som kräver dyr medicin. Barnbidrag ska räknas av.

Ett exempel kan se ut såhär

Föräldrarnas ekonomiska förmåga

Mamma

Lön: 20 000

Boende: -5 300

Basbelopp: -3 700

Ekonomisk förmåga = 11 000

Pappa

Lön: 20 000

Boende: -4 300

Basbelopp: -3 700

Ekonomisk förmåga = 12 000

Barnets behov

Basbelopp: 3 700

Barnbidrag: -1 050

Barnets behov = 2 650

Det man behöver göra nu är att räkna ut hur stor andel av barnets behov som vardera förälder ska betala. Det gör man genom att ta barnets behov multiplicerat med den ekonomiska förmågan hos en av föräldrarna, dividerat med den samlade ekonomiska förmågan hos båda föräldrarna. I mitt exempel blir det för mamman: 2 650 x 11 000 /11 000 + 12 000 = cirka 1 267. För pappan blir det 2 650 x 12 000 / 11 000 + 12 000 = cirka 1 383.

När du har räknat ut hur mycket pappan ska betala per månad multiplicerar du det med antal uteblivna månader som du vill ha ersättning för. Då får du fram det totala beloppet av hur mycket pengar du ska yrka på att han är skyldig att betala dig.

Ett tips för framtiden om du har problem att driva in pengar från pappan är att du vänder dig direkt till Försäkringskassan för ett så kallat underhållsstöd. Då får du pengar ifrån dem varje månad och pappan blir i stället återbetalningsskyldig till Försäkringskassan. På det sättet är du garanterad ett ekonomiskt bidrag och du slipper hantera situationer som denna du hamnat i nu.

Hoppas att detta var till hjälp! Lycka till!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (984)
2020-10-29 Underhållsbidrag
2020-10-28 Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?
2020-10-28 Kan en förälder få betala underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis hos båda?
2020-10-27 Vad händer med domen om underhållsbidrag om förhållandena ändras?

Alla besvarade frågor (85566)