Retroaktivt underhåll

2016-12-08 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag är en tjej på 21 år. Och fick veta när jag var 14 år gammal vem min biologiska pappa är, han visste det sen jag föddes. Men aldrig någon som vågat berätta. Han har aldrig betalat en krona i underhåll. Är det något jag kan kräva i nuet?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även reglerat i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Det är föräldrarna som ska svara för underhåll åt barnet efter vad som anses skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta framgår av FB 7:1 st. 1. Som utgångspunkt upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men går barnet i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår. Dock längst till dess barnet fyller 21 år, FB 7:1 st. 2.

I det fall du inte har bott varaktigt hos din pappa har han varit underhållsskyldig gentemot dig, FB 7:2 st. 1 p. 1.

Kräva underhåll i efterhand
I bestämmelsen FB 7:8 finns en möjlighet för dig att väcka talan i domstol om att underhåll ska fastställas i efterhand. Däremot får en sådan talan inte avse underhåll mer än tre år tillbaka i tiden från det att talan väcktes om inte din pappa medger det.

Råd
Här råder jag dig att prata med din pappa och berätta hur din situation ser ut. Enligt lag har din pappa, fram tills du var 18 år (eller 21 år), varit underhållsskyldig gentemot dig.

Vill du ha mer hjälp om hur du kan gå tillväga så råder jag dig att kontakta en av våra jurister på Lawline Juristbyrå, se här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1010)
2021-01-26 Underhåll när barnet inte är skriven hos föräldrarna
2021-01-26 Underhållsbidrag vid växelvis boende
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?

Alla besvarade frågor (88478)