Retroaktivt underhåll

2015-05-31 i Underhåll
FRÅGA
Undrar om man kan kräva mer i underhåll än dom 1273 pappan betalar. Min dotter bor alltid hos mig aldrig hos sin pappa. Hon är 14 år och vi har varit skilda i två år. Hörde man kan kräva mer i underhåll retroaktivt?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhåll regleras i Föräldrabalken, som du hittar här.

Underhållsbidrag ska betalas med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1. Hur mycket underhåll din dotters pappa ska betala är alltså beroende av hans ekonomiska situation.

Underhållsbidrag kan krävas retroaktivt, men maximalt för tre år tillbaka i tiden, FB 7:8.

Barnet kan också ha rätt till underhållsstöd (som behandlas i Socialförsäkringsbalken, här)som betalas ut av Försäkringskassan och återbetalas av den underhållsskyldige föräldern. Detta uppgår till 1273 kronor, vilket är samma summa som du nämner. Om du får underhållet utbetalt som underhållsstöd från Försäkringskassan kan du endast kräva detta retroaktivt en månad före ansökan, SFB 18:13.

Det går alltså att kräva din dotters pappa på mer underhållsbidrag, upp till tre år retroaktivt. Detta förutsätter dock att hans ekonomiska situation och barnets behov motiverar ett högre belopp. Underhållsstödet som betalas ut av Försäkringskassan kan dock bara krävas för en månad bakåt i tiden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1063)
2021-06-21 Vilket lands lag är gällande för underhållsbidrag?
2021-06-21 Villkorad bodelning och underhåll
2021-06-17 Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal

Alla besvarade frågor (93333)