Retentionsrätt och detentionsrätt

FRÅGA
Hur fungerar retentionsrätt och detentionsrätt i överlåtelsesituationer, innefattande hävning av överlåtelser.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Detentionsrätt innebär att en avtalspart har rätt att innehålla sin prestation när den andra parten inte fullgör sin prestation enligt avtalet. Alltså att avtalsparten kan hålla inne med sin prestation som säkerhet för sin fordran. Exempelvis att en säljare inte behöver lämna ut varan till köparen förrän den är helt betald, eller att köparen håller inne med betalningen när leverans av en vara är sen. Detentionsrätt kan exempelvis utövas såväl då motparten har begått ett kontraktsbrott som då man inser att ett kontraktsbrott kommer ske.

Retentionsrätt är snarlikt och innebär en rätt för någon att kvarhålla någon annans egendom som säkerhet för fordran. Exempelvis kan det liknas vid vad som i dagligt tal kallas pant. När det gäller retentionsrätt kan borgenären i regel endast innehålla egendomen i avvaktan på betalning av fordran, någon försäljningsrätt föreligger således i regel inte. Retentionsrätten fungerar som ett slags påtryckningsmedel för att kunna utöva den egentliga rättigheten.

Vänligen,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (387)
2020-08-04 Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?
2020-07-24 Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (82701)