Retentionsrätt för fordran hos hotellgäst

En person har bott på hotell utan att betala för sig. När hon lämnade hotellet så beslagtog hotellet hennes personliga ägodelar och skickade ärendet (räkningen) till kronofogden. Hotellet säger nu att de återlämnar ägodelarna först när skulden är betald.

Jag ser inget samband mellan beslaget och skulden men vad säger lagen?

OM jag har rätt och hotellet således har agerat i strid med lagen, hur går hon tillväga för att kräva sina ägodelar åter?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en lag om hotellägares rätt att hålla kvar hotellgästers tillhörigheter om hotellgästen inte betalt för sig, den heter lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst.

Rätten att kvarhålla någon annans egendom som påtryckning för att få en person att betala en fordran kallas retentionsrätt och kan beskrivas som en form av panträtt. Det finns ett antal lagar som skapar en sådan rätt och lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst är en av dem. Eftersom företaget har tillhandahållit personen ett rum på ett hotell och personen inte betalt så får hotellet, som säkerhet för sin fordran för vistelsen, kvarhålla personens resegods. Hotellet agerande är således helt riktigt.

Det är till och med så att hotellägaren får sälja resegodset, efter en viss tid, för att ta ut sin fordran ur köpeskillingen som denne får från försäljningen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo