Resultatet av en restriktiv tillämpning av en viss straffbestämmelse

2016-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en straffbestämmelse tillämpas restriktivt blir resultatet då Att fler blir frikända?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en lagregel tillämpas restriktivt innebär att domstolen är återhållsam med användningen av den. Konsekvensen av återhållsamhet är självklart att regeln inte kommer att tillämpas i lika hög utsträckning som den möjligen skulle ha gjort om den inte tillämpats restriktivt. Det går dock inte att säga att en straffbestämmelses restriktiva tillämpning generellt sett kan leda till att fler blir frikända. Detta beror på att det kan finnas andra straffbestämmelser som också är tillämpliga och som kan komma att tillämpas istället för den straffbestämmelse som tillämpas restriktivt.

Lagregler innehåller rekvisit (läs: förutsättningar) som måste vara uppfyllda för att regeln ska kunna tillämpas. En restriktiv tillämpning av en regel innebär allt som oftast att det ställs höga krav för att rekvisiten ska anses vara uppfyllda.

Ett kortfattat svar på din fråga är: Nej, en restriktiv tillämpning av en straffbestämmelse behöver nödvändigtvis inte leda till att fler blir frikända.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2464)
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?
2020-10-18 Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

Alla besvarade frågor (85168)