Resekostnader vid umgänge

2016-08-31 i Underhåll
FRÅGA
Separerad sedan 3 år från mina två barns pappa, nu skall jag flytta ganska långt bort pga jobb och utvbildning, men barnens pappa (där barnen skall bo kvar förutom varann helg) vägrar hjälpa till med barnens resekostnader för att dom ska kunna träffa /åka till mig. Min flytt blir 63 mil bort. Vad är det som gäller, kan jag kräva att vi ska dela på kostnaderna? Pappan tjänar idag 17000:-/mån mer än jag kommer att göra.Jag ska betala underhåll, men han tycker jag ska stå för allt eftersom jag väljer att flytta.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge m.m. finns i föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap 15 § FB har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det är upp till båda barnets föräldrar att se till att barnets behov av att umgås med den förälder som barnet inte bor hos tillgodoses (se 6 kap 15 § 2stycket FB). Boende-föräldern ska ta del i kostnader för resor som uppkommer vid umgängestillfällena, enligt 6 kap 15b § FB. Du kan alltså kräva att ni delar på betalningen.

Uppdelningen (alltså hur mycket du respektive pappan ska betala av resekostnaderna) görs efter föräldrarnas ekonomisk förmåga och "omständigheterna i övrigt". Det är du som har det primära ansvaret för kostnaderna för barnens resor. Barnens pappa ska delta i denna betalning efter vad som är skäligt baserat på hans ekonomisk förmåga och omständigheterna i övrigt. Om en förälder är oförmögen att bidra till resekostnaderna behöver denne inte vara med och dela på kostnaderna, så verkar dock inte vara fallet i ditt fall.Vid fördelningen av resekostnaderna använder man samma tillvägagångssätt som när man räknar ut underhållsskyldighet. Ni ska alltså fördela resekostnaderna på samma sätt som ni fördelar barnens vanliga kostnader mellan er. Ofta sker detta genom följande beräkning: varje förälders nettoinkomst minus ett förbehållsbelopp för föräldern (alltså levnadskostnader för föräldern) samt i vissa situationer underhåll av make och annat hemmavarande barn, den summa man får fram är förälderns "överskott" dvs. de pengar föräldern har kvar när alla grundläggande kostnader är täckta. Resekostnaderna fördelas sedan proportionellt mellan er baserat på hur stora överskott ni har. För mer specificerade regler om uträkningen se 7 kap FB.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85316)