Resekostnader vid umgänge

2015-10-31 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter är 12 år och hon är hos sin pappa lördag och söndag på dagen varannan helg, han har flyttat 2,5 mil från hennes skrivna adress. Jag har både underhåll och barnbidrag för henne. Men, vem ska stå för resekostnaderna emellan oss? Pappan tycker att jag ska stå för kostnaderna gällande resa då jag får underhåll.
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Det yttersta ansvaret för resekostnader faller i regel på den förälder som icke stadigvarande bor med barnet. Den andra föräldern ska dock jämväl medverka i betalningen av förevarande utgifter såvida resekostnaderna har en ekonomisk betydenhet i förhållande till föräldrarnas ekonomi. Om det kommer på tal att båda föräldrarna ska bidra solidariskt till resekostnaderna ska en skälighetsbedömning genomföras. I anknytning till skälighetsbedömningen ska hänsyn tas till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Till följd av förevarande bedömning kan den ena föräldern undgå betalningsansvar om det visar sig att vederbörande saknar förmåga att stå för resekostnaderna. Om båda föräldrarna däremot har kapacitet att åta sig kostnader som uppstår till följd av resor kan övriga omständigheter vara föremål för diskussion, såsom att den ena föräldern utan någon godtagbar anledning flyttar långt ifrån barnet.

Mot bakgrund av vad som har framförts kan jag konstatera att det huvudsakligen åligger barnets far att finansiera resekostnader, men det kan förekomma att du jämväl behöver medverka såvida resekostnaderna har en ekonomisk betydelse. I sådana fall behöver man göra en skälighetsbedömning. Eftersom att förevarande bestämmelse är dispositiv finns det möjlighet för er att träffa avtal om betalningsansvaret. Om ni däremot ej kan göra upp om resekostnaderna finns möjlighet att låta domstolen avgöra.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85408)