FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll19/01/2015

Resekostnader till och från skolan

Hej.

Vad säger juridiken om barns reskostnader mellan hemmet och skolan vid delad vårdnad?

Är det en kostnad föräldrarna ska dela, eller står var och en för den egna reskostnaden?

Alltså inte mellan hemmen, utan mellan hem och skola.

Om förälder Y flyttat till en annan kommun och därmed måste köpa busskort för att barnen skall ta sig till och från hem Y och skola, måste då förälder X ta del av den kostnaden, även om barnen bor på gångavstånd till skolan under X veckor?

Eller ansvarar X för barnens resor till och från skolan under sina veckor, och Y under sina?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om vem som ska svara för ett barns kostnader återfinns framförallt i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel som du hittar https://lagen.nu/1949:381#K7

Som föräldrar har X och Y en underhållsskyldighet gentemot barnet och ska således stå för kostnader som exempelvis resor till och från skolan (se FB 7:1 1 stycket). I det här fallet bor föräldrarna på olika ställen. När barnet bor hos den ena föräldern utgår man från att den föräldern fullgör sin underhållsskyldighet då barnet bor där. Med andra ord får i detta fallet Y, som flyttat till en annan kommun, bekosta utgifterna för resorna till och från skolan.

Möjligtvis skulle X tvingas att hjälpa Y genom att betala ett underhållsbidrag till Y (enligt FB 7:6). Detta skulle endast kunna ske om de hade väldigt olika ekonomisk förmåga och levnadsstandard mot bakgrund av ett rättsfall som avgjordes 2013 (se NJA 2013 s 955). Huvudregeln måste dock sägas vara att X inte ska bekosta barnets resor mellan Y och skolan.

Om Y skulle tycka att det var väldigt problematiskt med utgiften skulle lösningen vara att barnet byter skola. Eftersom båda föräldrarna är vårdnadshavare i det här fallet är det de båda gemensamt som bestämmer var barnet ska gå i skolan (se FB 6:13). Om Y vill att barnet byter skola måste hen således vara överens med X om detta.

Det korta svaret på din fråga är dock precis som du skriver i den sista meningen: X för barnens resor till och från skolan under sina veckor och Y under sina.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Henrik ÄrnlövRådgivare
Hittade du inte det du sökte?