Resa utomlands efter lagakraftvunnen dom

2015-04-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Blev dömd till 2 års fängelse i mars. Har inte fått någon inställelse eller liknande, undrar om jag får resa utomlands eller kommer jag att bli stannad.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån de uppgifter som du har lämnat gör jag bedömningen att det brott som du har fällts för redan vunnit laga kraft. Enligt svensk rätt vinner en dom laga kraft efter 3 veckor från den dag då domen meddelats. Du har heller inte angett att domen överklagats och därför utgår jag från att så inte är fallet. Om domen nu är lagakraftvunnen innebär detta att den ska verkställas på begäran av den myndighet som handhar ärendet. Detta finner du i Rättegångsbalkens 51 kapitel 1 § som du kan utläsa: här

Om du skulle bestämma dig för att resa utomlands får du vara beredd på att du närsomhelst kan få en inställelse om att infinna dig på anstalten. Det tas även hänsyn till hur pass allvarligt brottet är i detta hänseende. Rent praktiskt dock, bör en utlandsresa inte vara några problem. Så länge du inte har ålagts med reseförbud, kommer du kunna resa in och ut ur landet.

Jag hoppas att har du fått mer klarhet i din fråga!

Hälsningar

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll