Resa till USA efter att ha blivit dömd för ett brott

2019-07-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Kan min son åka med på resa till USA efter att ha blivit dömd för tillgrepp av fortskaffningsmedel? Händelsen utspelade sig i december 2016 och han dömdes i april 2017.Han var då 16 år.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att man ska kunna resa till USA måste man ansöka om ett inresetillstånd, ett så kallat ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ansökan består av ett antal behörighetsfrågor i syfte att kontrollera den sökandens bakgrund. Det är viktigt att man är ärlig i sina svar, då man annars kan få ett permanent inreseförbud om man ljuger i sin ansökan.

Huvudregel

En utav frågorna handlar just om den sökandes brottsbakgrund. Frågan lyder följande;"Har du någon gång arresterats eller dömts för ett brott som resulterade i allvarlig skada på egendom, eller allvarlig skada på en annan person eller myndighetsperson?". Detta innebär att man kan bli nekad inresetillstånd om man har blivit dömd för ett brott.

Från denna huvudregel finns det två undantag;

Om brottet begicks av någon som var under 18 år och det har gått mer än fem år sedan dess, eller Om brottet har max ett års fängelse som straff och den dömde har suttit i fängelse i mindre än sex månader.

I ert fall är det första undantaget inte tillämpligt, då det inte har gått mer än fem år sedan brottet begicks. Gällande det andra undantaget är det inte heller aktuellt då straffet för tillgrepp av fortskaffningsmedel kan ge upp till två års fängelse.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad som framkommit ovan antar jag att din son kommer bli nekad inresetillstånd vid ansökan om ESTA. I sådana fall kan ni vända er till den amerikanska ambassaden och ansöka om ett turistvisum istället.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2321)
2020-04-07 Straffbara brott vid försöksstadiet
2020-04-05 När föreligger ett straffbart förstadium till brott?
2020-04-05 Är det olagligt att köpa en klänning för ett pris och sedan sälja den dyrare?
2020-03-31 Säkerhetsbrott

Alla besvarade frågor (78751)