Resa till länder utanför Schengenområdet

2019-04-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har permanent uppehållstillstånd i Sverige, och jag hörde att med mitt hemlands pass och uppehållstillstånd kortet kan resa till några länder utanför Schengenområdet, tex. Romania, Serbia, Bulgarien. Stämmer detta, tack förhand
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Alla människor som befinner sig lagligt i Schengenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna. Det gäller de med uppehållstillstånd och visum i ett Schengenland och viseringsfria personer under de första 90 dagarna i Schengenområdet. Resenären måste dock kunna visa pass eller identitetskort, där nationaliteten framgår. Identitetskortet gäller för EU-medborgare.

Asylsökande kan inte resa fritt mellan länderna.

De inre gränserna är landgränserna mellan de länder som deltar i Schengensamarbetet samt flygplatser och hamnar i de fall trafiken går till och från ett annat Schengenland. Inom gränserna är det tillåtet att passera överallt och när man vill utan någon personkontroll.

De yttre gränserna är gränserna mot länder som inte deltar i Schengensamarbete. Där ska alla resenärer kontrolleras noggrant. Resenärer ska passera dessa gränser vid särskilda gränsövergångsställen och under bestämda öppettider.

Du som är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka eller resa runt i EU måste du ha ett pass som är

giltigt minst tre månader efter den dag du tänker lämna EU högst tio år gammalt.

Du måste eventuellt också ha ett visum. Du ansöker om visum hos konsulatet eller ambassaden för det land som du tänker besöka. Om ett land som tillämpar Schengenreglerna har utfärdat ditt visum är det automatiskt giltigt också för resor till övriga Schengenländer. Om du redan har ett giltigt uppehållstillstånd i något av Schengenländerna är det likvärdigt med ett visum. Du kan dock behöva ett nationellt visum för besök i länder utanför Schengenområdet.

Gränspersonalen i EU-länderna har rätt att begära att få se ytterligare handlingar, t.ex. en skriftlig inbjudan, uppgifter om inkvartering eller returbiljett. Närmare uppgifter om vad som krävs får du från EU-landets konsulat i ditt hemland.

För besök på högst tre månader får medborgarna i ett flertal länder resa in i EU utan visum. EU har en gemensam lista över länder vars medborgare måste ha visum och en lista över länder vars medborgare är undantagna från kravet (se här).

Sammanfattningsvis kan sägas att du i förväg bör kontakta konsulatet eller ambassaden för det land du vill resa till i god tid och ta reda på vilka handlingar som du måste ha för att resa in i landet. I vissa fall kan du behöva ett nationellt visum för besök i länder utanför Schengenområdet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll