Reparationskostnader för ytterdörr vid polisingripande

2019-09-30 i Polis
FRÅGA
Vem är skyldig att ersätta skador på ytterdörr som åsamkats av polisen?För en tid sedan så bröt polisen upp ytterdörren till min hyreslägenhet. Jag hade en vardagkväll gått till sängs i vanlig ordning efter att ha tagit den medicin jag föreskrivits på grund av svårigheter att sova. Min sömn blir då djup och jag kan vara svårväckt.Hastigt vaknar jag av att fyra uniformsklädda poliser väcker mig bryskt. De ber mig sitta upp och ber mig sträcka fram händerna vilket jag gör. De granskar mina händer och frågar om jag känner till något om en namngiven man vilket jag sanningsenligt säger inte gör.Sedan bestämmer sig kvartetten för att lämna min lägenhet. Uppriven och förvånad lämnas jag med tusen frågor och en av polisen uppbruten ytterdörr. Jag har ingen aning om varför de bröt sig in just hos mig. Jag lever ett tämligen stillsamt liv utan vare sig kriminalitet eller missbruk. Nu efter en månad har jag inte fått nån som helst återkoppling från polisen. Dessutom har hyresvärden debiterat mig för kostnaden av reparerad dörr.Vilka befogenheter har polisen att bryta sig in hos mig? Jag har inte meddelats brottsmisstanke på något sätt. Vilka lagrum kan polisen hänvisa till som stöd för detta integritetskränkande ingripande?Har hyresvärden rätt att debitera mig kostnaden för de skador polisen gjorde på ytterdörren när de bröt sig in hos mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen har rätt att använda våld för att bryta upp en dörr, om det är försvarligt och andra ågärder är otillräckliga 10 § 6p. Polislagen. Om de kan bevisa att de hade en försvarlig anledning att misstänka att det till exempel fanns en efterlyst person har de rätt att med våld ha upp dörren.

Med detta sagt ska den som drabbas av sakskada när polisen har använt våld som utövats med stöd av 10 § polislagen har rätt till ersättning, denna ersättning ska polisen alltså stå för.

Jag kan inte dessvärre inte avgöra huruvida händelseförloppet är en försvarlig åtgärd av polisen utan det är upp till de att avgöra alternativt en domstol. Min rekommendation är alltså att vända dig till polisen och kräva ersättning. Du kan få hjälp med detta av en av våra jurister, boka en tid (här) eller skicka in ett krav på egen hand.

Hyresvärden har enligt min bedömning inte gjort något fel i att debitera dig utan det är du som får vända dig själv till polisen och kräva ersättning i detta fall, du kan dock säkert komma överens med din hyresvärd att de ska vända sig med fakturan till polisen istället.

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (272)
2020-07-06 Vad gör man om polisen inte tar upp anmälan?
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?

Alla besvarade frågor (81856)