Renovering & skälig hyra

2020-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hyresvärden har gjort omfattande renovering i stugan och höjde mex 500kr nu 6000kr i månaden. När kan han höja hyran igen? Det har tillkommit nya renoveringar
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna kring hyra finns i den s.k. hyreslagen (12 kap. Jordabalken). Hyresvärden har rätt att höja hyran så länge den nya hyran är skälig med hänsyn till lägenhetens bruksvärde. Detta kallas för bruksvärdesprincipen. Hyran anses vara skälig om den är på en nivå som motsvarar hyran för liknande lägenheter med jämförligt bruksvärde. Med bruksvärde menas det praktiska värde som en lägenhet har för en hyresgäst (12 kap. 55 § JB).

Saker som beaktas vid prövning om hyran är skälig är exempelvis:

- lägenhetens storlek,

- dess modernitetsgrad

- planlösning

- bullernivå

- garage

- sopnedkast

- husets läge

- närhet till allmänna kommunikationer och affärer m.m..

Om din hyresvärd gjort en omfattande renovering kan fastigheten få ett nytt bruksvärde vilket utgör då en omständighet som gör att en högre hyra anses vara skälig. Om du inte tycker att den nya hyran är skälig kan du klaga och få hyran prövad av hyresnämnden (12 kap. 55 § första stycke JB).

Sammanfattning

Hyran anses vara skälig när den har samma hyra som en annan liknande lägenhet med bl.a. samma standard och i samma läge. Såvida den nya hyran anses vara skälig så får din hyresvärd höja den igen. Om du inte kan komma överens med din hyresvärd angående hyran kan hyresnämnden fastställa hyran till ett skäligt belopp. En sådan prövning av hyran aktualiseras genom en ansökan (klicka här för att göra en ansökan hos hyresnämnden).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1925)
2021-04-12 Uppsägning i förtid vid uthyrning av privat villa till ett företag
2021-04-12 Under vilka förutsättningar kan borgensmannen frånträda åtagandet?
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar

Alla besvarade frågor (91130)