Renovering av giftorättsgods med pengar som är enskild egendom

2017-06-18 i Bodelning
FRÅGA
Jag fick för ett par år sen pengar i gåva från min mamma. Gåvan (och vad som kan komma i dess ställe samt avkastning) skulle vara min enskilda egendom. Dessa pengar har använts för att renovera min och min mans gemensamma hus. Jag undrar om gåvans motsvarande värde i huset ska vara min enskilda egendom i bodelningen vid en eventuell skilsmässa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I äktenskapsbalkens(ÄktB) 7 kap 1 § står det att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB står det vad som är enskild egendom. Eftersom att det inte framgår att huset är enskild egendom antar jag att det är giftorättsgods. (Att ni äger huset gemensamt måste inte betyda att det är giftorättsgods. Är huset enskild egendom och ni äger gemensamt räknas halva huset som enskild egendom till vardera en av er).

Gåvan är, som du säger, enskild egendom enligt 7 kap 2 § 2 pt ÄktB. Surrogat till enskild egendom är enligt 6 pt samma paragraf även det enskild egendom. Vanligtvis är avkastning av enskild egendom giftorättsgods enligt 7 kap 2 § sista stycket ÄktB. Men i ditt fall så ska avkastningen vara enskild egendom enligt tredjemansvillkor vilket gör att även avkastningen ska vara enskild egendom.

Rättsläget gällande sammanblandning av enskild egendom med giftorättsgods är inte helt klarlagt. I ett ledande rättsfall, I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar som var enskild egendom på makarnas gemensamma transaktionskonto/lönekonto. Högsta domstolen ansåg i det fallet att den enskilda egendomen förlorat sin karaktär av enskild egendom då den inte hölls isär från giftorättsgodset. HD menade emellertid att de ändå kunde varit enskild egendom om det förts bokföring eller liknande så att den enskilda egendomen tydligt hölls isär från giftorättsgodset.

På samma sätt anses enskild egendom kunna sammanblandas och tappa karaktären av enskild egendom om den används för att förbättra eller renovera ett hus som är giftorättsgods. Vid eventuell försäljning av fastigheten blir det i princip omöjligt att bestämma vilken del av värdet som är enskild egendom respektive giftorättsgods. Således blir fallet att när enskild egendom används för att renovera/förbättra en fastighet som är giftorättsgods, behåller hela fastigheten karaktären av giftorättsgods.

Däremot kan det under vissa förutsättningar tänkas blir aktuellt med kompensation vid bodelning för maken som använde sin enskilda egendom för renovering. Detta genom den så kallade skevdelningsregeln i 12 kap 1 § ÄktB.

Hoppas det gav svar på din fråga och ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97391)