Religionsfrihet och yttrandefrihet

2017-03-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur man kan predika Kristi budskap lagligt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige är både religions- och yttrandefriheten grundlagsskyddade (se 2 kap. 1 § regeringsformen och artiklarna 9 och 10 Europakonventionen). Huvudregeln är alltså att det står var och en helt fritt att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter, oavsett om det handlar om religion, politik eller annan liknande övertygelse. Vill du stå i en kyrka eller på torget i staden och tala om kristendomen (eller någon annan religion) finns det alltså ingen som har rätt att hindra dig från detta rent juridiskt. Det måste dock påpekas att yttrandefriheten är en så kallad relativt frihet, innebärande att den i viss mån kan begränsas av riksdagen (se 2 kap. 20 § regeringsformen). Detta har skett i flera fall, exempelvis kriminaliseringen av förtal och hets mot folkgrupp samt olika bestämmelser om sekretess i offentlighet- och sekretesslagen.

Vidare är det inte helt klart vad som utgör ''kristi budskap''. Det kan röra sig om allt ifrån att citera Nya testamentet till att predika om att en viss företeelse i samhället och världen är fel och klandervärd. Det senare kan i vissa fall aktualisera bestämmelsen om hets mot folkgrupp, eftersom denna stadgar att det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot vissa folkgrupper (16 kap. 8 § brottsbalken). Innefattar "kristi budskap" hets mot folkgrupp är det alltså olagligt att sprida sådana uttalanden eller meddelanden, trots att det görs i religionens namn. Religionsfriheten utgör i lagens mening inte en frihet mot att göra vad som helst i religionens namn utan bestämmelser om brott och liknande gäller även här. Att dessa förbud inskränker yttrandefriheten är dock helt i sin ordning eftersom denna frihet relativ.

Ett belysande rättsfall på området är NJA 2005 s. 805, där en präst åtalades för hets mot folkgrupp efter att i kyrkan uttalat bland annat att homosexualitet "(...) är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen". Pastorn blev dock friad av Hösta domstolen med motiveringen av att en fällande dom skulle innebära en alltför långtgående inskränkning av yttrandefriheten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1327)
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn
2021-08-31 Ansöka om vapenlicens efter omhändertagande enligt LOB

Alla besvarade frågor (95763)