Rekvisiten för "vårdslöshet i trafik"

2018-02-07 i Trafikbrott
FRÅGA
Vad är rekvisiten för vårdslöshet i trafik?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet "vårdslöshet i trafik" kan man hitta i 1 § trafikbrottslagen och lyder: "Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter." I andra stycket kan man även hitta bestämmelsen om grov vårdslöshet i trafik.

För att kunna bli dömd för vårdslöshet i trafik måste gärningen uppfylla samtliga rekvisit, det vill säga "kraven" för att gärningen ska anses vara just vårdslöshet i trafik. Jag kommer nu att gå igenom vilka dessa krav är.

Först och främst krävs det att rör sig som en vägtrafikant, en person som för spårvagn eller en person "som någon annanstans än på väg för ett motordrivet fordon". En vägtrafikant är "den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng". Ett exempel på att framföra ett fordon någon annanstans är när någon framför en skördetröska på en åker eller någon som framför en lasttruck på ett verkstadsgolv. Det krävs som sagt även att man på något sätt "för" detta fordon, vilket innebär att det måste föreligga någon form av förflyttning. Man måste till exempel inte nödvändigtvis sitta i fordonet och köra den med motorn på, det räcker med att man står utanför och puttar på. Det krävs dock att det föreligger någon form av uppsåt/avsikt att faktiskt föra fordonet framåt.

Vidare krävs det att denna person "brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna". Ett enklare sätt att skriva detta på är att den brottsliga gärningen består i att i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver för att en trafikolycka ska kunna undvikas. Personen i fråga ska här avvika väsentligt från de trafikregler som finns i en viss situation, det spelar ingen roll ifall det faktiskt har inträffat en trafikolycka eller inte. Beroende på vad trafikreglerna kräver av en kan man alltså avgöra om en person kört vårdslöst eller inte. Det ska vidare röra sig om ett medvetet risktagande av personen, fall där personen gjort en felbedömning på grund av bristande förmåga eller tillfällig ouppmärksamhet och fall där personen exempelvis begått ett manövreringsmisstag ingår alltså inte.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (539)
2018-05-24 Trafikbrott?
2018-05-24 Vad blir den normala påföljden av att köra en trimmad moped klass 2?
2018-05-24 Fler konsekvenser än spärrat körkort?
2018-05-17 Är det ett brott att panikbromsa vid rödljus?

Alla besvarade frågor (54438)