Rekvisiten för brottet olovlig avlyssning

FRÅGA
Hej Jag undrar om jag har begått brottet 'olovlig avlyssning.' Situationen är följande. Jag sitter på ett av företagets kontor bredvid ett annat rum där min chef sitter och pratar i telefon. Väggarna är lyhörda, så man hör tydligt nog ett telefonsamtal inifrån kontorsrummet. Min chef går dessutom fram och tillbaka mellan våra kontor två gånger samtidgt som hon fortsätter prata. Jag råkar höra telefonsamtalet men jag spelar inte något in. Min chef anklagar mig nu för olovlig avlyssning då jag frågade min kollega om telefonsamtalet. Min chef anklagar mig för olovlig avlyssning och hotar mig med avsked på grund av detta. Uppfyller jag rekvisiten för olovlig avlyssning och är detta ett skäl för avskedning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att du, enligt min bedömning, inte har begått något brott och att det inte heller föreligger någon grund för uppsägning.

Brottet olovlig avlyssning hittar du i 4 kap. 9 a § brottsbalken. Bestämmelsen innehåller ett rekvisit som innebär att du i hemlighet och med tekniskt hjälpmedel ska ha avlyssnat eller upptagit ett samtal som du inte haft tillträde till. Det bestämmelsen tar sikte på är med andra ord en sådan situation som att du skulle ha smugit in någon form av teknisk utrustning på din chefs kontor och spelat in eller avlyssnat chefens samtal. Man kan inte bli dömd för olovlig avlyssning för att man råkar höra ett samtal utan det krävs att man spelar in eller använder teknik för att avlyssna ett samtal som man själv inte deltar i. I ditt fall låter det snarare som att det är chefen som har gjort fel genom att gå runt och prata om något som ni anställda egentligen inte skulle ha hört, om man vill hålla något privat bör man se till så att ingen annan hör. Eftersom det du har hört inte på något sätt kan anses som brottsligt kan jag inte heller se att detta skulle vara skäl för uppsägning. Jag skulle vilja råda dig till att gå och prata med din chef och förklara att du oavsiktligen råkade höra vissa delar av samtalet och även berätta för chefen att detta inte är brottsligt. Om chefen driver detta vidare bör du höra av dig till din fackförening för att få hjälp och stöd därifrån. Du har inte gjort något fel lagligt sett!

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen med följdfrågor!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91198)