Rekvisit för rattfylleri

2016-11-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag blåste positivt när jag satt i min bil, detta skedde på en parkering, bilen var inte igång och jag hade inte kört utan satt i den pågå vädret och osämja med flickvännen.. Jag fick lämna blod och urinprov på sjukhus innan dem skjutsade tillbaka mig beslag tog bil nyckeln och gav tillbaka körkortet efter samtal med åklagaren ? Hur stor är risken att dömas för detta och får körkortet återkallat ? jag har inte gjort något olagligt enligt mig..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att redogöra för brottet rattfylleri samt vad som krävs för att man ska ha gjort sig skyldig till brottet.

Rattfylleri av normalgraden kriminaliseras genom 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott (här). Gärningen består av att gärningsmannen uppsåtligen har fört ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker eller narkotika samt antingen
- haft en alkoholkoncentration i blodet under eller efter färden som uppgår till minst 0,2 promille,
- har kvar något narkotiskt ämne i blodet under eller efter färden alternativt
- är så påverkad av alkohol eller annat medel att det kan antas att denna inte på ett betryggande sätt kan föra fordonet.

Första strecksatsen utgör en presumtionsregel som innebär att den som har fört ett fordon med en alkoholkoncentration i blodet om minst 0,2 promille automatiskt antas utgöra en säkerhetsrisk i trafiken. Presumtionen ger alltså inte utrymme för att vissa individer på ett betryggande sätt kan föra ett fordon trots denna påverkningsgrad, det spelar helt enkelt ingen roll. Härigenom föreligger således skillnad gentemot tredje strecksatsen som blir aktuell till exempel när alkoholkoncentrationen i blodet inte kunnat fastställas på ett betryggande sätt. Då blir förarens faktiska, istället för det presumerade, tillståndet avgörande. Du skriver i din fråga att du ”blåste positivt” vilket jag tolkar som att man vid tillfället kunde fastställa att alkoholkoncentrationen i ditt blod uppgick till åtminstone 0,2 promille.

Att ha befunnit sig i en bil alkoholpåverkad räcker dock inte för att fällas till ansvar för rattfylleri. Det krävs nämligen att den berusade personen uppsåtligen fört ett motordrivet fordon under berusningen. Att det hela ska ha skett uppsåtligen innebär att gärningsmannen har förstått att hen har förtärt alkohol i en viss mängd och sedan med avsikt kört fordonet. Ett snabbt konstaterande kan göras angående att en bil anses utgöra ett motordrivet fordon, så framgår av 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner (här).

Du skriver att du inte har kört bilen utan endast suttit i den, i så fall har du inte gjort dig skyldig till rattfylleri. Det är nämligen avgörande att rekvisitet föra är uppfylld. Någon definition i lag om vad det innebär att föra ett fordon finns inte men med hjälp att förarbeten till lag och rättspraxis kan det slås fast att tre villkor ska vara uppfyllda:
1. fordonet har satts i rörelse
2. fordonet har manövrerats på ett normalt sätt
3. fordonet har satts igång avsiktligt.

Det räcker till exempel inte att starta bilen utan bilen måste också röra sig fram- eller bakåt. Rörelsens sträcka är oväsentlig men den måste vara iakttagbar. Motsatsvis kan förande föreligga även om motorn inte satts igång genom att man exempelvis manövrerar en bil som rullar i nedförsbacke.

För att du ska kunna fällas till ansvar för brott krävs att åklagaren kan bevisa att du har fört fordonet under tiden du varit berusad. Generellt gäller som beviskrav i brottmål att saken ska vara ställd utom rimligt tvivel. Ifall så inte kan bevisas kan du inte hållas ansvarig i och med att samtliga brottsrekvisit då inte är uppfyllda.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Väl mött,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1051)
2020-11-30 Vad kan man få för påföljd för olovlig körning?
2020-11-30 Hur länge kommer körkortet vara indraget på grund av fortkörning?
2020-11-30 hur påverkas körkortet av upprepad rattonykterhet?
2020-11-29 Kan ägaren till bilen straffas om föraren inte har körkort?

Alla besvarade frågor (86813)