Rektorn anklagar mig för mobbning är det förtal?

FRÅGA
HejsanJag och några av mina klasskompisar har blivit anklagade för mobbning och kränkning mot en annan elev i klassen som är en nära vän till oss. Eleven som lärarna samt rektor ansett varit mobbad har efter samtal med bitr. rektor själv sagt att det inte stämmer och att han inte på något sätt känner sig mobbad eller utstött. Vi elever som blivit anklagade har fått en muntlig varning av våran rektor och vid en skriftlig varning riskerar avstängning. Jag själv anser att detta är förtal men då jag inte riktigt är så insatt i lagar och framför allt lagen mot förtal så väljer jag att kontakta er för att få rådgivning. Detta har påverkat oss negativt och vi har samtliga fått negativa påföljder. Finns det ett fall mot våra lärare samt bitr. rektor? Tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal är ett brott som återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken och innebär kortfattat att om en person utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna en uppgift (till tredje part), som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning så döms personen till förtal. Rekvisiten i lagen ska inte tolkas på så sätt att det går att döma din rektor för förtal när han utreder en situation om mobbning. Detta eftersom rektorn kommer till dig och talar om sina misstankar, han går inte till en tredje person (annan elev) och säger A mobbar B utan han går till A och frågar A jag misstänker att du mobbar C. Om det är så att du upplever att rektorn sprider rykten om att du vore en mobbare till eleverna på skolan så är mitt råd att ta upp detta med dina föräldrar. Förtal är ett brott en enskild person själv måste driva åtal om (huvudregel), det är sällan det leder till åtal genom en polisanmälan. Detta eftersom 5 kap. 5 § brottsbalken säger att förtal är ett brott som inte får åtalas av någon annan än målsägande om det inte är så att brottet är påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser grovt förtal. Jag bedömer att denna situation inte kommer uppfylla rekvisiten i 5 kap. 1 § brottsbalken eftersom rektorn vänt sig till dig och dina vänner som är inblandade i misstankarna.

Med vänliga hälsningar!

Julia Zarour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93218)