Reklamationsskyldigheten enligt köplagen, konsumentköplagens och jordabalken - vad är skillnaden?

2019-12-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej,Har ni lust att redogöra vad köparens reklamationsskyldighet avseende fel vid köp av lös respektive fast egendom? Tack på förhand:)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp denna frågan i följande tre delar:

Köparens reklamationsskyldighet enligt konsumentköplagen (KKL).

Köparens reklamationsskyldighet enligt köplagen (KöpL).

Köparens reklamationsskyldighet enligt Jordabalken (JB) gällande fast egendom.

Köparens reklamationsskyldighet enligt konsumentköplagen

Köparen får enligt lagen inte åberopa att varan är felaktig om denne inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter att denne har märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnats inom två månader anses ha kommit inom rätt tid (23 § 1 st KKL). Reklamerar köparen inte inom tre år från det att varan mottagits förlorar köparen rätten att åberopa felet, om inte annat stadgas i garanti eller annan linkande utfästelse (23 § 3 st KKL).

Köparens reklamationsskyldighet enligt köplagen

Köparen är skyldig att reklamera varan inom skälig från det att denne upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet (32 § 1 st KöpL).Bedömningen om vad som anses som skälig tid varierar från fall till fall och beror på ett antal faktorer. Reklamerar köparen inte inom två år får det att varan tagits emot förlorar köparen rätten att åberopa felet om fristen inte förlängts av garanti eller liknande utfästelse (32 § 2 st KöpL).

Köparens reklamationsskyldighet enligt Jordabalken

Köparen av fast egendom får inte åberopa att fastigheten är felaktig om köparen inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts (4 kap.19a § 1 st JB). Vad som är skälig tid varierar från fall till fall.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll