FrågaKÖPRÄTTÖvrigt16/10/2021

Reklamation vid andrahandsköp.

Hej!

Jag köpte ett par Airpods Pro begagnat på blocket i veckan. Det verkar nu vara problem med med högra hörluren och jag skulle därför behöva reklamera. Personen som sålde hörlurarna köpte dom på X den 2021-03-22 så både garanti och reklamtionsrätt ska finnas kvar. Jag kontaktade X men de säger att andrahandsköpare inte har någon rätt till varken garanti eller reklamtionsrätt. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Andrahandsreklamation
När det kommer till reklamation mellan näringsidkare och konsument så blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell.

Här är det viktigt att skilja på garanti och reklamationsrätt. Reklamationsrätten är lagstadgad och gäller i tre år från köpet enligt konsumentköplagen 23 § 3 st. Enligt lagstiftningen gäller denna reklamationsrätt mellan den ursprungliga konsumenten och näringsidkaren, dvs inte dig som köper hörlurana i andra hand. Medan garanti är något som butiker frivilligt ger konsumenter, som gör att butikerna själva avgör villkoren. Detta gör att butiken själva avgör om garanti ska gälla för dig som är andrahandsköpen. För att kolla upp om butiken har en garanti för andrahandsköpare, framgår det antagligen på kvittot eller på en eventuell hemsidan. Med detta sagt så stämmer det som utgångspunkt att du inte har någon rätt till reklamation och inte heller garantin (så länge det inte finns någon sådan rättighet).

Med detta sagt finns det dock ett rättsfall från Högsta domstolen där en andrahandsköpare av ett hus fick överta reklamationsrätten (NJA 2015 s.1040). Eftersom denna dom är prejudicerande så finns det en chans att du har en möjlighet att reklamera. Men då omständigheterna är ganska annorlunda från detta fall så är det inte säkert att utfallet skulle bli så.

Reklamation till säljaren
Något du skulle kunna göra är att reklamera hörlurarna till säljaren på blocket, eftersom detta handlar om köp mellan två privatpersoner så blir köplagen (KöpL) aktuell.

När det kommer till varor som säljs i andra hand som exempelvis på blocket så anses det enligt praxis att de säljs i "befintligt skick". Detta innebär en sorts av friskrivning för säljaren då dom inte får samma ansvar för att varan ska ha en viss standard. Detta innebär dock inte att du som köpare inte kan påstå att varan är felaktig och ha rätten att få köpet att återgå.

Det kan anses vara fel på hörlurana om de inte uppfyller de i annonsens föreskrivna förutsättningar, om säljaren underlåtit att informera om ett väsentligt fel som hen känt till (som hade inverkat på köpet) eller om varan avviker i väsentlig mån från vad köparen med fog kunnat förutsätta med tanke på priset och övriga omständigheter vid köpet (KöpL 19 § ). Eftersom ena sidan av hörlurana inte verkar fungera som det ska, är det ett väsentligt fel som du som köpare som huvudregel inte ska förutsätta (detta självklart beroende på priset osv)

Du har som köpare rätten att reklamera i upp till 2 år efter köpet (KöpL 32 § 2 stycket). Men du ska även meddela säljaren inom skälig tid efter du upptäckt felet att varan är felaktig, dvs ganska omgående i ditt fall (KöpL 32 § 1 stycket). Det viktigast här är att du kan visa på att varan är felaktig och att det inte är ditt fel som då gör att du ska kunna häva köpet (KöpL 30 § och 39 §)

Vad du kan göra nu
Jag skulle rekommendera dig att kontakta säljaren till hörlurarna och berätta om du har rätten att häva köpet. Om det inte fungerar skulle jag antingen råda dig att vända dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka. Annars kan du även vända dig till tingsrätten och ansöka om en stämning Här.

Men med detta sagt vill jag dock pointera kostnaderna som kan uppstå vid en domstolsprocess och då det handlar om ett par hörlurar kanske det inte är värt det.

Med vänliga hälsningar

Beatrice KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”