Regressrätt vid solidariskt betalningsansvar

2015-04-20 i Skuld
FRÅGA
Hej!Var involverad i ett brottmål. Det var 8 personer dömda och det utdömdes ett skadestånd på 2 milj. Själv så betalde jag av 100 tusen på skulden innan en person betalade av resterande pengar. Nu har denna person (X) via kronfogden krävt (via kronfogden) att alla ska betala hela skulden solidariskt. Detta bestred jag och ärendet har nu skickats till tingsrätten. Så vitt jag förstår så har X en möjlig regressrätt där han i sin tur kan kräva pengar av mig.Nu till min fråga. Finns det någon risk för mig att rätten dömer ut en större regressrätt än min del (1/8) av den totala skulden? Existerar den möjligheten?Jag är självklart villig att betala min del av skulden men ville inte göra det i det initiala skedet. Det är bättre att tingsrätten beslutar vad som gäller.MVH
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Solidariskt betalningsansvar innebär att borgenären kan vända sig till vem som helst av de solidariskt ansvariga gäldenärerna för att få betalt för sin fordran. Enligt Skuldebrevslagen 2 § (SkrbL) har den gäldenär som betalat skulden rätt att utkräva de andra gäldenärerna på sina andelar (regressrätt). I ditt fall innebär detta, precis som du skriver, att den gäldenär som betalade 1,9 miljoner kronor har regressrätt gentemot dig med 2 mkr/8 = 250 000 kr med avdrag för den del du redan betalat, alltså 150 000 kronor. I SkbrL 2 § finns dock undantag där betalningsansvaret kan utökas till mer än din andel av skulden, nämligen då någon av de andra gäldenärerna har hamnat på uppenbart obestånd eller då dennes vistelseort är okänd. I sådant fall fördelas dennes skuld mellan resterande gäldenärer (inklusive den gäldenär som regressar). Om exempelvis en av gäldenärerna i ditt fall är på uppenbart obestånd kommer ditt regressansvar öka med 250 000/7 = cirka 38 000 kronor.

Med vänlig hälsning

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (431)
2020-06-30 Får ej betalt trots domstolsbeslut?
2020-06-30 Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?
2020-06-30 Kan jag betala min skuld direkt till tredje man som min borgenär är skyldig pengar?
2020-06-22 Begreppet näringsanknytning vid sekretess om utsökning och kan man göra något åt det?

Alla besvarade frågor (81688)