Regressrätt vid solidariskt ansvar för skuld

2014-12-29 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag och min f.d sambo tog ett blanko-lån tillsammans som vi båda skrivit under på. I dagsläget har han "gått under jorden" (är inte säker på om han ens befinner sig i Sverige) och har inte betalat någonting på lånet. Det rör sig om 150.000kr och lånet är upplagt på 12 år, och jag är alltså den enda som betalar tillbaka. Jag undrar vad jag har för rätt till att kräva in hans del av lånet, och hur jag skall gå tillväga? Banken har jag pratat med och dom hjälper inte till med någon form av indrivning utan säger bara att det är bådas ansvar att betala.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du och din f.d. sambo är troligen solidariskt betalningsansvariga för den skuld som ni ådragit er genom lånet (detta gäller nämligen förutsatt att ni inte har avtalat med banken om annat, se 2§ skuldebrevslagen). Att ni är solidariskt betalningsansvariga innebär att borgenären (banken) kan vända sig till vem som helst av er och kräva in hela det belopp som ni är skyldiga att betala. Att ni är solidariskt betalningsskyldiga innebär dock även att tanken är att ansvaret ska delas upp mellan er. Om du betalar mer än din andel av lånet får du därför en s.k. regressfordran mot din f.d. sambo. Detta innebär att du har rätt att av denne kräva vad du har betalat utöver din andel av skulden, se 2§ skuldebrevslagen. Att du inte vet var din f.d. sambo befinner sig gör naturligtvis att det blir svårare för dig att utöva din regressrätt. Jag skulle därför rekommendera att du tar kontakt med Kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig med indrivning av skulden. Information om hur du ska gå tillväga hittar du på http://www.kronofogden.se/Ansokningar.html.

Hoppas att detta var svar på din fråga och att allt löser sig!

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (693)
2020-06-30 Kontraktsbrott - åtgärder.
2020-06-25 Jag har riktat ett betalningskrav på en nästan tioårig faktura till min f.d. uppdragsgivare. Vad bör jag tänka på?
2020-06-22 Preskription av fordran. Vad gäller?
2020-06-17 Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

Alla besvarade frågor (81730)