Reglering för bröstarvinge och särkullsbarn samt om arvslott

2017-08-13 i Bodelning
FRÅGA
Min far har gått bort nyligen, och jag fick veta det genom brev en månad efter dödsfallet. Min far bodde långvarigt sambo med en kvinna i en villa som såldes förra året. De båda var sjuka och var nu boende på varsitt vårdboende . Jag har ej haft kontakt med min far efter tonåren och har tydligen även en äldre halvsyster från min fars sida. Han har inte några gemensamma barn med kvinnan han levde med efter skilsmässan från min mamma. Räknas min halvsyster och jag som särbobarn och kommer vi att ärva något efter vår far? Kallas man till bouppteckning eller hur fungerar det? Mvh Susanne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler om arv som är relevanta för din fråga finner du i Ärvdabalken.

Bröstarvinge och särkullsbarn

Av din fråga framgår det att du har ett halvsyskon, på din fars sida.

De efterlevande barnen kan benämnas på olika sätt beroende på dess släktskap med personen som har gått bort. En bröstarvinge är ett biologisk eller adopterat barn. Se Ärvdabalken 2 kap 1 §. Ett särkullsbarn är ett barn från ett tidigare förhållande och beskrivs som "bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge", Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st.. Du ses som en bröstarvinge till din far och din mor. Ditt halvsyskon ses däremot som en bröstarvinge endast till din far men som ett särkullsbarn i det nämna äktenskapen mellan din far och hans dåvarande partner. Olika regler kan aktualiseras beroende på om du ses som en bröstarvinge eller ett särkullsbarn.

Kvarlåtenskapen efter din far

Jag förutsätter att modern till ditt halvsyskon inte var gift med din far vid hans bortgång, då jag tolkar i din beskrivning att din far hade en annan partner vid detta tillfälle. Kvarlåtenskapen d.v.s. den egendom som tillhört din avlidne far, med utgång av detta, har därför inte tillfallit ditt halvsyskons mor efter en genomförd bodelning (Ärvdabalken 3 kap 1 §).

Särkullsbarnet (ditt halvsyskon) har självfallet arvsrätt till den biologiska föräldern. Efter ers fars bortgång har du och ditt halvsyskon rätt till er arvslott d.v.s. den del av kvarlåtenskapen som en legal arvsvinge har rätt till. Då det är tal om två st. bröstarvingar (du och ditt halvsyskon), ska ni dela på er fars kvarlåtenskap och har alltså rätt till hälften var, Ärvdabalken 2 kap 1 § 2 st.

Denna rätt kan inskränkas genom ett testamente. Er far hade möjlighet att fördela kvarlåtenskapen på ett annat sätt än som ovan har presenterats. Detta får dock inte strida mot laglottsrätten d.v.s. den del som alla bröstarvingar har rätt till. Laglotten uppgår till hälften av arvslotten. Din laglott kommer alltså att motsvara ¼ av din mors kvarlåtenskap. Detsamma gäller för ditt halvsyskon, Ärvdabalken 7 kap 1 § och 7 kap 5 §.

Vänd dig gärna till Lawline igen om det uppstår oklarheter. Jag rekommenderar att boka tid med en jurist angående den framtida bouppteckningen samt bodelningen. För att boka en jurist för 1677,50 kr/h ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2832)
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar

Alla besvarade frågor (94370)