Reglera skulder till arvingar istället för Kronofogdemyndigheten?

FRÅGA
Jag har fullmakt (ej framtidsfullmakt) till min pappas bankkonto, han är döende och har närmare 1 miljon i skuld till kronofogden bla. Han vill betala tillbaka personliga skulder till oss barn, får man lagligt göra det innan han avlider?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först ska något sägas om skulder i ett dödsbo. Skulder hos Kronofogdemyndigheten ska betalas med tillgångarna i dödsboet. Arvingar eller testamentstagare kommer alltså aldrig behöva ärva skulderna (observera dock att det finns viss specialreglering angående detta vad gäller utlandssvenskar). När skulden har betalats, får dödsbodelägarna dela upp det som finns kvar i boet.

Eftersom att ni också har lånat ut pengar till er far, är det alltså fråga om flera skulder från olika håll. I dessa situationer finns det inga lagregler om vilka skulder som ska prioriteras. Som någon slags huvudprincip gäller dock att begravnings- och bouppteckningskostnader brukar anses ha företräde framför andra skulder. Nu vet jag inte i detta fall om er far var försatt i konkurs, men det är inte helt omöjligt med tanke på de omfattande skulderna till Kronofogdemyndigheten. I 4 kap. konkurslagen regleras återvinning, det vill säga möjligheten att återföra tillgångar till konkursboet om dessa slussats ut på ett otillbörligt vis. Dessa regler är viktiga att ta hänsyn till i detta fall, om er far var försatt i konkurs - man kan inte dela ut pengar till de skulder man helst vill ha reglerade, genom att andra borgenärer (personer som vill ha tillbaka pengar) missgynnas. Även skulder med en säkerhet (t ex ett bostadslån med huset som säkerhet) prioriteras framför ordinarie skulder vid en konkurssituation. Se förmånsrättslagen för mer information. Sammanfattningsvis kan sägas att de övriga skulderna inte har någon inbördes ordning, utan varje fordringsägare ska få betalt i proportion till sin fordran.

Dessutom finns ens straffbestämmelse (11 kap. 1 § brottsbalken) som stadgar att det är brottsligt att göra sig av med egendom (pengar) som är till skada för borgenärer.

Vad ska ni göra i detta fall?

Jag anser inte att ni ska överföra pengar till er själva för att reglera skulderna fadern har till er, låt istället en jurist hjälpa er dödsbodelägare med bouppteckning där skulderna och tillgångarna fördelas korrekt. Vill ni ha hjälp av Lawlines jurister, går det bra att boka en tid direkt på www.lawline.se/boka.

Lycka till!

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?