Regler vid avskedande

Hej! Jag blev utestängning från arbete samt omedelbart avskedande av min chef nyligen efter 4-5 års arbete utan saklig grund däremot p.g.a. personliga förhållanden. Han var min f.d. sambo. Jag har fått lämna mitt arbete utan någon uppsägningstid trots att jag/min chef har tre månader uppsägningstid enligt lag. Han har även inte uppgett/informerat de omständigheter (skriftligt eller muntligt) som åberopas som grund för utestängning samt avskedande. Han har även hotat med att inte betala ut mina 2 sista lön. Jag har blivit hotad, trakasserad och psykisk misshandel under ett årstid av honom. Jag har även blivit slagen av honom en gång på jobbet. Jag kan aldrig gå tillbaka till arbete p.g.a. risken för hot och våld. Jag vill gå till domstolen med det här och kräva skadestånd samt polisanmäla honom. Vad mer kan jag göra? Vad kan jag kräva i det här läget? Jag är inte med facket. Är det värt att anlita en jurist i det här fallet?

Lawline svarar

Hej Melanie,

Det verkar vara en väldigt svår situation du befinner dig i och jag skall försöka skriva ett svar som gör situationens allvar rättvisa. 

Jag uppfattar situationen som att du formellt har blivit avskedad.  

För att en arbetsgivare skall kunna avskeda en anställd krävs enligt 18 § i Lag (1982:80) om anställningsskydd att du, arbetstagaren, "grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren". Lagen hittar du här

https://lagen.nu/1982:80

Enligt 19 § i lagen är också arbetsgivaren skyldig att ge dig avskedandet skriftligt, samt skriftligen ange skälen om du, arbetstagaren, begär det. Enligt 30 § skall underrättelse som avsked ges minst en vecka i förväg. Vid avsked har man inte rätt till uppsägningstid, vilket man har vid uppsägning.

Om din arbetsgivare inte betalat ut den lön som denne är skyldig dig för de senaste två månaderna samt för uppsägningstiden blir arbetsgivaren skyldig att göra så. 

Arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig enligt 38 § om denne på bryter mot bestämmelserna i lagen. I det här fallet kan arbetsgivaren bli ekonomiskt skadeståndsskyldig om avskedandet inte skett giltig. I det fallet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ut upp till 16 månadslöner om du jobbat där mindre än fem år eller upp till 24 månadslöner om du jobbat där mer än fem år men mindre än 10 år, enligt 39 § i Lag om anställningsskydd.

Arbetsgivaren kan också bli skyldig att betala allmänt skadestånd för att denne har kränkt dina arbetsrättsliga rättigheter och inte fullföljt de skyldigheter som denne haft gentemot dig, såsom att t.ex.ge dig ett skriftligt avskedande enligt 19 § med instruktioner om hur du kan överklaga och underrätta dig en vecka i förväg enligt 30 §.

Om all det du säger stämmer så tror jag verkligen att det är värt att anlita en jurist i det här fallet. Toivo Öhman är en väldigt erfaren jurist inom arbetsrätten, som jag hade som lärare i arbetsrätt och uppfattade som smart och medkännande inför klienter som behandlats illa på jobbet. Därför skulle jag själv överväga honom i din sits och rekommenderar att du börjar med honom om du söker en bra jurist. Han har själv sagt att han aldrig tar sig an fall som han inte tror att han kan vinna, just för att han är dedikerad till sina klienters bästa. Jag tror därför att han är en bra jurist att börja med att kontakta. 


Vidare kommentar:

Personliga skäl, som arbetsrättslig term, innefattar samarbetssvårigheter och att man inte är tillräckligt duktig på sitt arbete. Det är inte tillräckligt för avskeda någon utan kan bara räcka för en uppsägning.

Saklig grund, som arbetsrättslig term, är ett bestämt krav för att en uppsägning skall vara giltig och innefattar bl.a. att arbetsgivaren har uttömt alla andra möjligheter för att åtgärda problemet som ligger till grund för uppsägningen. Saklig grund, som arbetsrättslig term, spelar inte in vid avsked.


Thomas HefnerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”