Regler om permission

2020-08-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Någon som är dömd 2 år och 4 månader räknas det som långtidsdömd?Kommer den personen kunna söka permission efter att hen avtjänat minst en fjärde del av sin straff?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln var gällande permission är att en intagen får beviljas permission om minst en fjärdedel av strafftiden avtjänats, dock minst två månader, och om det inte finns en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig, se 10 kap. 1 § fängelselagen (FäL).

När en person dömts till ett fängelsestraff motsvarande fyra år eller längre räknas denna som långtidsdömd. När en person är långtidsdömd ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, beslutas om särskilda villkor som av säkerhetsskäl är nödvändiga när det gäller permission, se 1 kap. 7 § FäL Ett beslut om särskilda villkor ska föregås av en individuell prövning och bygga på en risk- och behovsprofil av den intagne.

Svar på din fråga:

Om en person är dömd till 2 år och 4 månaders fängelse räknas denna inte som långtidsdömd, utan vanliga regler för permission gäller. Detta innebär att personen kommer att kunna ansöka om premissen när minst en fjärdedel av straffet avtjänats.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1309)
2020-09-16 Försvarsmaktens krav för rekrytering
2020-09-10 Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?
2020-09-08 Vad är straffskalan för tillgrepp av fortskaffningsmedel?
2020-09-04 När försvinner uppgifter om brott från Lexbase?

Alla besvarade frågor (84122)