Regler om belastningsregister

2019-12-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej, har en stor dröm att söka till polisutbildningen inom snar framtid, men är osäker om jag kan bli det p.g.a av att jag blev tagen för snatteri (värde ca 135 kr) då var jag runt 14 år. Polisen kom allt sådant men socialrn hörde aldrig av sig :-) . Så jag undrar om detta kan påverka eller minska chansen om att bli polis? Jag menar om jag finns i deras polisregister? Och då menar jag inte brottsregister utan polisregister? Kan man ta reda på det om jag finns med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregister finns främst i lag (1998:620) om belastningsregister. Enligt lagen ska polismyndigheten föra ett belastningsregister () om uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott (). Belastningsregister kallas också polisregister eller brottsregister i dagligt tal men betyder samma sak.

Vilka hamnar i polisens belastningsregister?

Det är bara den som är över femton år som hamnar i belastningsregistret.

I belastningsregistret registreras uppgifter om alla som har dömts för brott, inklusive strafförelägganden som till exempel fortkörning som har utdelats direkt av polisman. Uppgifter om domar som har lett till fängelse tas bort från registret 10 år efter frigivningen, domar som har lett till böter tas bort efter fem år (16-18 §§).

Det verkar inte som att du blev dömd för brottet. Eftersom du inte blev dömd för brottet har du aldrig förekommit i belastningsregistret och det kommer därför inte påverka dig när du söker in till polisutbildningen. I de fall du ändå hade blivit dömd för brottet hade det försvunnit från belastningsregistret efter 5 år. Eftersom du var 14 år vid tiden för brottet kan du inte heller förekomma i belastningsregistret på grund av åldern.

Det finns också något som kallas misstankeregister. Regler om det finns i lag (1998:621) om misstankeregister. Även samma regler om ålder gäller här.

Sammanfattningsvis behöver du inte oroa dig för att dina chanser att komma in på polisutbildningen är mindre. Om du är osäker kan du begära ut belastningsregister hos polisen (här finns mer information).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1519)
2021-05-18 Fråga om straffmätningsvärde, "ungdomsrabatt" och påföljd vid brott
2021-05-17 Är OnlyFans olagligt?
2021-05-15 Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?
2021-05-13 Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?

Alla besvarade frågor (92361)