Regler kring uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad

Hej,

Har några frågor gällande Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad, föreslaget Aug 2016 av Finansdepartementet.

När vet man om dessa regler träder i kraft?

Om vi säljer vårt hus 2017 när ska vi senast skaffat en ersättningsbostad?

Får det vara en bostadsrätt?

Om bostaden är billigare, hur stort uppskov får man då med de nya reglerna?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om vi börjar med den första frågan så träder reglerna i kraft när riksdagen har godtagit dem. Än så länge är det bara ett lagförslag. I förslaget så säger man att reglerna ska träda i kraft 1 januari 2017. Om riksdagen godkänner lagförslaget kommer alltså dessa regler att träda i kraft först då.

Gällande nästa fråga så bör ni skaffa en ersättningsbostad senast ett år från det att ni sålde er ursprungsbostad enligt 5a § i 47e kapitlet i inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P5aS1. Här stadgar man att en ny bostad inte räknas som en ersättningsbostad om den köpts tidigare än ett år från det att man avyttrande ursprungsbostaden och inte heller om man köper ny bostad senare än året efter avyttringen.

Den nya bostaden som utgör ersättningsbostad får enligt 5 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P5S1, vara en bostadsrätt. I paragrafens femte punkt räknar man upp att bostäder i privatbostadsföretag är en ersättningsbostad och således räknas alltså bostadsrätter.
Om de nya reglerna har antagits och trätt i kraft så gäller detta fortfarande eftersom lagförslaget inte handlar om att ändra denna paragraf.

Enligt nuvarande regler så får man uppskov med kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp minus skillnaden mellan ersättningsbostad och ursprungsbostad. Detta regleras i 7 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P7S1. Denna bestämmelse förutsätter dock att man flyttar in i ersättningsbostaden senast 2 maj året efter man avyttrar ursprungsbostaden. Om man bosätter sig senare får man enbart ett preliminärt uppskovsbelopp som motsvarar kapitalvinsten plus tidigare uppskovsbelopp, detta enligt 8 § 47 kapitlet inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K47P8S1.

Om det lagförslag som finns skulle träda i kraft skulle istället beräkningen i förslaget gälla, i alla fall från och med 1 januari 2017. Man skulle då enligt förslaget ha en gräns för uppskovsbeloppet och enligt förslaget skulle uppskovsbeloppet inte få överstiga så stor del av kapitalvinsten (plus eventuella tidigare uppskovsbelopp) som den del som ersättningsbostaden utgör av den ersättning man fått för ursprungsbostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Uppskovsavdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000