Regler kring byte av hyresrätt

2020-11-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej lawline, Läste precis https://lawline.se/answers/5875, Den tråden har ju några år på nacken och jag undrar om samma regler gäller idag
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att rättsläget inte är detsamma som då frågan besvarades. Det har genomfört en del ändringar och hyresnämnden ger inte längre godkännande till byte från en hyreslägenhet till bostadsrätt eller villa. Anledningen är att det saknas skäl för bytet då man kan köpa en bostadsrätt eller en villa utan att använda hyresrätten för byte, till skillnad från en hyresrätt. Straffet för att handla med bostadshyreskontrakt har skärpts då det förekommit svarthandel, alltså att man fått betala svart för att få ett hyreskontrakt.


Huvudregeln är att hyresvärden ska samtycka till en överlåtelse av hyresrätten enligt 12 kap 32 § JB. 12 kap i JB brukar benämnas hyreslagen. I 34-37 § medges dock undantag till detta där hyresnämnden kan medge överlåtelsen om hyresvärden inte gör det. I 35 § anges kriterier nämnden då utgår från:

"Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Tillstånd ska inte lämnas om det finns anledning att anta att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot en sådan ersättning som avses i 65 eller 65 a §. Om hyresgästen eller den som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om tillstånd, ska tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl för bytet. Ett tillstånd kan förenas med villkor."

De ser på hyresgästens skäl för att vilja byta, till exempel behov av större lägenhet pga familj. Hänsyn tas även till om ekonomiska förhållanden har ändrats, att man ska arbeta eller läsa på annan ort. De ser även på olägenheten för hyresvärden, om den nya hyresgästen verkar skötsam och har förmåga att betala hyran.

Alltså medger hyresnämnden inte längre byte till bostadsrätt eller villa. Men det gäller fortfarande att nämnden kan medge undantag om hyresvärden inte skulle gå med på byte till en annan hyresrätt. Jag hoppas att jag förstått din fråga korrekt och besvarat den, annars får du återkomma!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?