Regler kring beviljande av uppskov rörande kapitalvinstbeskattning

2015-03-23 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej, hur funkar reglerna kring reavinstbeskattning och uppskov, om man säljer sin bostadsrätt med vinst för att flytta till hyresrätt, men avser att senare, typ inom 1-3 år flytta till hus?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Reglerna om uppskov i 47 kapitlet Inkomstskattelagen syftar till att möjliggöra för privatpersoner att skjuta upp kapitalvinst (termen reavinst har ersatts med termen kapitalvinst) som privatpersonen fått på grund av en avyttring (försäljning, byte etc.) av sin privatbostad, se 44 kapitlet 3 § och 47 kapitlet 2 - 3 §§ Inkomstskattelagen.

För att beviljas uppskov med beskattningen krävs dock att privatpersonen införskaffar en ersättningsbostad senast året efter att privatpersonen sålde sin bostad, se 47 kapitlet 8 - 9 §§ Inkomstskattelagen. Med ersättningsbostad menas exempelvis hus eller bostadsrättslägenhet, men inte hyresrättslägenhet, se 47 kapitlet 5 § Inkomstskattelagen.

För att du ska beviljas uppskov på beskattningen av den kapitalvinst du gjorde när du sålde din bostad krävs således att du senast året efter att du sålde din bostad införskaffar en ersättningsbostad, exempelvis ett hus.

Viktigt att komma ihåg är också att summan av den kapitalvinst som du kan beviljas uppskov för inte kan överstiga 1 450 000 kr och inte heller får överstiga priset för den nya bostaden, se 47 kapitlet 7 § Inkomstskattelagen. Om du exempelvis gjorde en kapitalvinst på 1 450 000 kr då du sålde din föregående bostad men den nya bostaden endast kostade 1 000 000 kr så kan du således endast få uppskov på 1 000 000 kr varmed resterande 450 000 kr kommer att beskattas vid vanlig tidpunkt.

Därtill bör nämnas att om du beviljas uppskov så kommer du att få betala en årlig skatt på uppskovsbeloppet motsvarande 30 % av 1,67 % av det uppskovsbelopp som du innehar i början av respektive år, se 47 kapitlet 11b § och 65 kapitlet 7 § Inkomstskattelagen. Skatten kan ses som en form av "ränta" för att du får skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten (det vill säga uppskovet ses som ett lån från staten). Om du exempelvis har beviljats uppskov på 1 450 000 kr så kommer således den årliga skatten "räntan" för att du får ha uppskovet att bli 30 % av 0,0167 x 1 450 000 = 30 % av 24 215 = 7 264,50 kr.

Hoppas detta kan hjälpa dig!

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?